Latvenergo atbalsta Latvijas daudzbērnu ģimenes

Latvenergo atbalsta Latvijas daudzbērnu ģimenes AS ”Latvenergo” arī šogad atbalsta Latvijas daudzbērnu ģimenes un dāvina tām elektrības dāvanu kartes 84,24 EUR apmērā norēķiniem par elektrību. Pieteikties dāvanu kartei daudzbērnu ģimeņu pārstāvji var līdz 31. decembrim. Dāvanu karti var saņemt ikviena Latvijā dzīvojošā ģimene, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Katrai ģimenei var tikt piešķirta viena dāvanu karte.

Dāvanu karte tiks attiecināta uz pieteicēja norādīto līgumu. Tas nozīmē, ka ģimenei nebūs jāmaksā par elektrību, līdz tiks izlietots ar šo dāvanu karti apmaksātais elektrības patēriņš.

Lai pieteiktos dāvanu kartei, ģimenei nav obligāti jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes līgumam ar Latvenergo. Dāvanu karti var attiecināt arī uz līgumu par īrētu mājokli vai uz namu apsaimniekotāja līgumu.

Pieteikties dāvanu kartei daudzbērnu ģimenes pārstāvis var līdz 2014. gada 31. decembrim:
  • jebkurā no Latvenergo Klientu apkalpošanas centriem visa Latvija, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;
  • portālā www.e-latvenergo.lv.
Sīkāka informācija un programmas noteikumi - www.e-latvenergo.lv. Teksts: AS "Latvenergo"