Latvija gatava E-prasmju nedēļai!

Latvija gatava E-prasmju nedēļai! Latvija ir gatava, lai atklātu E-prasmju nedēļu 2014, kas norisināsies no 24. līdz 28. martam. E-prasmju nedēļa 2014 Latvijā notiks Eiropas Get Online Week 2014 un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2014 ietvaros. E-prasmju nedēļas 2014 galvenās tēmas ir e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, īpašu uzmanību veltot jauniešu IKT prasmēm. E-prasmju nedēļas aktivitātēs Latvijā iesaistījušies vairāk nekā 200 partneri: IKT nozares uzņēmumi, ministrijas, pašvaldības, skolas, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas. Kopā plānoti vairāk nekā 700 pasākumi 92 novados un pilsētās visā Latvijā. No 24.-29. martam Skrundas pilsētas bibliotēkā visi interesenti varēs iemācīties lietot Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, datu bāzes Letonika un periodika.lv un portālu News.lv, kā arī E-prasmes varēs apgūt tie, kas uzsāk datora un interneta lietošanu. Savukārt 25. martā no plkst. 13.00 līdz 17.00 Skrundas novada pašvaldības iestādē "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" Kalēju ielā 4, Skrundā E-prasmes vārēs apgūt datoru lietotāji ar jebkādām priekšzināšanām. Aicinām visus interesentus, kuri vēlas apgūt jaunas datorprasmes, līdz 25. martam pieteikties E-prasmju pēcpusdienai un informēt par sev interesējošiem jautājumiem, sazinoties ar Skrundas novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju speciālistu Sandri Kuzmicki (tālr.: 26119570, 63350461, e-pasts: sandris.kuzmickis@skrunda.lv) vai sabiedrisko attiecību speciālistu Didzi Strazdiņu (tālr.: 25708808, e-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv). Iepazīstināsim arī ar Skrundas novada pašvaldības mājas lapas www.skrundasnovads.lv, portāla www.latvija.lv saturu un iespējām, kā arī E-pakalpojumu lietošanu. Ar E-prasmju nedēļas jaunumiem par pasākumiem, interneta tiešraidēm, konkursiem un testiem var iepazīties ŠEIT, bet vairāk par E-prasmju nedēļu var uzzināt www.eprasmes.lv. Aicinām visus aktīvi piedalīties E-prasmju nedēļas 2014 pasākumos! Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists