"Latvija – manas mājas"

Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notika Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums – bērni piedalījās erudīcijas konkursā “Ko es zinu par Latviju” un zīmējumu konkursā “Latvija – manas mājas”.   Latviju veidojam mēs, cilvēki, tāpēc mums ir svarīgi zināt par tās vēsturi, ģeogrāfiju, simboliem, kā arī mūsu tautas varoņiem, kas atdeva savas dzīvības, lai mēs dzīvotu brīvā un neatkarīgā valstī. Prieks, ka bērni ir zinoši par šiem jautājumiem, jo par to ir runāts skolā un ģimenē. Bērni katrs izteica savu novēlējumu Latvijai. Vairāki bērni izteica novēlējumu: ,,Lai Latvijā vienmēr būtu miers!” Teksts un foto: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos