Latvijas dzimšanas diena Rudbāržos

16.novembrī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika svētku koncerts par godu Latvijas 93.dzimšanas dienai. Kā katru gadu, tā arī šogad katrs ieguldīja savu darbu, lai skolu sapostu svētkiem un lai katram no mums sirsniņā būtu svētku prieks- tika rotāti skolas vestibili, izveidots skatuves noformējums. Tika iekārtota zīmējumu izstāde, kurā katras klases skolēni zīmēja to, kas viņiem patīk Latvijā. Ar uzrunu skolas saimi un ciemiņus sveica skolas direktors Dzintars Strauts. Svētku koncertā savu veikumu rādīja dejotāji, dziedātāji un dzejas runātāji. Iepriecinoši, ka koncertā piedalījās lielākā daļa skolas skolēnu, kā arī mazie sešgadnieki. Koncerta izskaņā visi kopā nodziedājām R.Paula dziesmu ,,Svētvakars”. Paldies visiem skolotājiem un dalībniekiem, kuri ieguldīja savu darbu svētku koncerta sagatavošanā! Teksts - D.Vēreniece
Foto - D.Grundberga
Savukārt 18.novembrī ar plašu programmu Latvijas dzimšanas dienu svinēja visā pagastā. Tā sākās ar koncertuzvedumu „Latviešu sapnis” Rudbāržu kultūras namā. Tajā piedalījās visi pagasta pašdarbnieki - amatierteātris, folkloras kopa un bērnu deju kolektīvs, kā arī deju kolektīvs „Mežābele”, līnijdejotāji un sporta deju dejotāji.
Pēc koncerta visi devās laukā, lai iededzinātu svecītes. Pa šo gaismas ceļu cilvēki devās uz O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolu, kuras logos un apkārtnē dega simtiem sveču. Jau piecpadsmito reizi valsts svētkos visus klātesošos un ciemiņus skolas saime centās iepriecināt ar sarīkojumu, kurā bija iespējams stundu izbaudīt vakara noskaņu, skanot mūzikai.
Skolas darbiniece Tatjana Lieljukse vērsās pie klātesošajiem ar apsveikuma dziesmu kā aizlūgumu Latvijai, kura patiešām emocionāli izskanēja solo dziedājumā.
Skolas direktors Dzintars Strauts savu svētku uzrunu sāka ar vārdiem, ko teicis kā novēlējumu svētkos rudbāržnieks, trimdas latvietis Kanādā, Verners Cinis: „Saules mūžu Latvijai!”. Dz. Strauts novēlēja visiem optimismu, smaidu, un vēlmi rūpēties par saviem tuvākajiem un par savu Latviju.
Pasākuma goda viešņa Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga sacīja: „Sveicu Rudbāržu ļaudis un ikvienu, kas šovakar ir nācis un braucis būt kopā mūsu valsts dzimšanas dienā šajā skaistajā vietā, pakalnā, uz kura kā gaismas kuģis stāv skola, un nes Oskara Kalpaka vārdu.”Viņa pateicās „ikvienam, kas šajās dienās ir gan atgriezies mājās no tālienes - no Anglijas, Īrijas, Vācijas, ikvienam, kurš savu dzīvi vada šeit ikdienā. Mūsu Latvijai ir 93.dzimšanas diena un nebūt tas gaišākais un skaistākais laiks, kuru mēs svinam, bet tomēr sirdīs mēs visi zinām, ka Dievs mums ir dāvājis visskaistākos mežus, visdzidrākos avotus, vislabāko rudzu maizes riecienu un vissirsnīgākos ļaudis. Un tikai nedaudz ir aizmirsts - aizmirsts ir dāvāt mums veiksmi. Es ļoti ceru, ka tas, kas ir noticis, ir punkts, no kura mums ir jāatsperas un jādodas tālāk ar optimismu, pārliecību sirdī, ka būs labāk. Šobrīd ir grūti tam ticēt, bet bez ticības šajā pasaulē nav nekas pārvēršams. Es aicinu jūs ikvienu savā sirdī pirmkārt ticēt visam labajam un rūpēties, lai viss labais notiek ar mūsu vistuvākajiem cilvēkiem, katrai ģimenei. Un to tikai ģimenes mātes zina - ja labi klāsies mūsu bērniem, labi klāsies mūsu kaimiņiem, mūsu radiem, mūsu līdzcilvēkiem, labi klāsies mūsu valstij. Uz sievietēm šis grūtais laiks ir uzlicis vislielāko smagumu, tāpēc tādos izšķirīgos brīžos būsim stipri, dosim atbalstu viens otram, un visvairāk - būsim vienoti - vienoti savai ģimenei, savam novadam un savai Latvijai. Bet šovakar lai katra sirdī līdzi aiziet šī gaismiņa no šī skaistā gaismas kuģa. Tad, lūkojoties debesīs, kad pacelsies uguns zalves, mēs visi kopā izlūgtos vienu – svētību Dievam un veiksmi mūsu dzīvei. Lai katram šis vakars gaišs un piepildīts! Lai veselība, veiksme un labklājība jūsu katra ģimenei! Paldies, ka atnācāt šovakar visi būt kopā! Priecīgus svētkus!”
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis Zalgauckis arī sveica klātesošos: „Rudbāržnieki, viesi, visi, kas atbrauca, atnāca priecāties par šo skaisto vakaru, par šo skaisto pasākumu. Es šajā svētku reizē novēlu to prieku, to lepnumu un to pašpārliecinātību, ko mēs šodien, šobrīd izjūtam par savu Latviju, saglabāt uz visiem laikiem. Es jums novēlu, lai jums gaiši, lai jums priecīgi šie svētki!”
Visi klātesošie nodziedāja Latvijas valsts himnu „Dievs, svētī Latviju!” un tad jau gaisā uzvijās gaidītais salūts, kas radīja patiesu prieka sajūtu.
Vakarā visi varēja ballēties kopā ar muzikantu Ēriku no Liepājas.
Inta Folkmaņa video „18.novembris Rudbāržos”
Teksts - Dita Ņuņēvica un Aija Vanaga
 Video - Ints Folkmanis