Latvijas dzimšanas dienas koncerts Nīkrācē

Latvijas dzimšanas dienas koncerts Nīkrācē 15. novembra vakarā Nīkrāces pagasta iedzīvotāji pulcējās atpūtas centrā uz Latvijas dzimšanas dienai veltītu koncertu. Ar svinīgām uzrunām iedzīvotājus sveica Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis un Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere. Skatītājus ar dziesmām un dzeju priecēja pašmāju pašdarbnieku kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis ”Diantus” (vadītāja Sarmīte Pavilaite), bērnu popgrupa (vadītāja Guna Pavilaite) un Nīkrāces pamatskolas teātra pulciņa dalībnieki (vadītāja Ineta Matsate Matsone). Mazajiem dziedātājiem šī bija pirmā uzstāšanās, un viņiem bija ne vien vislielākais satraukums, bet arī tika veltīti visskaļākie aplausi. Pēc koncerta visi tika mīļi aicināti uz vakara otro daļu – kopīgu ballēšanos ar ”Brenča muzikantiem”. Zilu linu vērpējiņa, Zaļas jostas nesējiņa, Daiļu dziesmu dungotāja, Tēvu zemes vienotāja – Tā ir mana Latvija.                 /Airita Tirša/      Teksts: Inga Ezeriete, Skrundas novada Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatore Foto: Svetlana Vaļule