Latvijas dzimšanas dienas pasākums Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā

Latvijas dzimšanas dienas pasākums Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notika Latvijas 95. dzimšanas dienai veltīts pasākums. Bija apskatāma bērnu zīmējumu izstāde ”Mana zeme Latvija''. Pēc tam visi nodziedājām Latvijas himnu. Noslēgumā bērni piedalījās erudīcijas konkursā ”Ko es zinu par Latviju''. Bērni varēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, tās simboliem, vēsturi, ģeogrāfiju, zināmiem faktiem un ievērojamiem cilvēkiem. Ļoti labi rezultāti bija 2. klases skolniekiem, kas ļoti iepriecināja. Var redzēt, ka ar bērniem skolā ir runāts un stāstīts par Latviju. Tikai tā, kopā pārrunājot un stāstot, var ieaudzināt patriotiskas jūtas un mīlestību pret Latviju. Teksts un foto: Antra Bikše