"Latvijas Gāze" informē

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informē iedzīvotājus par rīcību pārvades gāzesvada iespējamās avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām un saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās. Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās Informāciju sagatavoja: Inga Deksne Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Ekspluatācijas iecirkņa "Gāzes transports"
Lietvedības sekretāre
Tālr. (+371)67819032, mob.tel. (+371)27875942
fakss (+371)67819009,
e-pasts: inga.deksne@lg.lv.