Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veiks lauku apsekošanu

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veiks lauku apsekošanu Informējam, ka laika periodā no 2018. gada aprīļa līdz septembrim Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks topogrāfisko karšu M 1:10 000 sagatavošanas darbus Skrundas novada teritorijā, lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kas sākas ar burtiem LA. Lauka apsekošanu veic brigāde divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus: 1.  Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši noteikumiem un situācijai apvidū; 2.  Uzmēra objektus (veicot piemērīšanu ar mērlenti, tālmēru vai pieejamiem individuālajiem mērīšanas instrumentiem), kas parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas vai nav skaidri saredzami ortofotokartē; 3. Precizē situāciju apvidū atbilstoši uzdotajiem jautājumiem par neskaidrajām vietām un objektiem; 4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu. Karšu apsekošana notiek pēc karšu lapu nomenklatūras, ne pagasta teritoriālā iedalījuma. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru šajā teritorijā esošo iedzīvotāju vai uzņēmēju, tāpēc  aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem. Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv