Latvijas jaunākajai pilsētai Skrundai – 19!

Latvijas jaunākajai pilsētai Skrundai – 19! Šodien, 23. janvārī, aprit 19 gadi, kopš Skrunda ieguva pilsētas statusu, kļūstot par jaunāko pilsētu Latvijā ar 77. kārtas numuru. Vēstures avotos Skrunda pirmo reizi minēta jau 1253. gadā, tomēr pilsētas statusu Skrunda ieguva 1996. gada 23. janvārī, kad Ministru prezidenta Andra Šķēles vadītais Ministru kabinets izdeva Ministru kabineta noteikumus Nr. 27 par Kuldīgas rajona Skrundas pagasta pārveidošanu par Kuldīgas rajona Skrundas pilsētu ar lauku teritoriju. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas 2009. gadā Skrunda kļuvusi par novada administratīvo centru, novadā dzīvojošos apvienojot kopīgiem mērķiem, darbiem un attīstībai. Varam lepoties ar atsaucīgiem un rosīgiem pilsētas un novada iedzīvotājiem, kuri gan ar atbildības sajūtu veic savus pienākumus, gan aktīvi iesaistās novada sabiedriskajā, kultūras, amatiermākslas, kā arī sporta dzīvē. Sveiciens svētkos visiem, kuri jūtas piederīgi Skrundai un Skrundas novadam! Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists