Latvijas Lauku organizācijām jauna iespēja atrast domubiedrus

Latvijas Lauku organizācijām jauna iespēja atrast domubiedrus Latvijas Lauku forums izveidojis elektronisku Lauku Nevalstisko organizāciju reģistrācijas datubāzi, kurā šobrīd reģistrējušies jau vairāk kā 70 lietotāji, kuri pārstāv organizācijas no visas Latvijas. Reģistrācijas rīkā ir iespēja gan sniegt vispārīgu informāciju par savu organizāciju, gan informēt par to, kurā no 16 lauku NVO darbības jomām, organizācija darbojas. Ar Lauku NVO reģistra palīdzību, ikvienai biedrībai ir iespēja atrast domubiedrus citās Latvijas vietās, kā arī organizācijām kļūt redzamām un iekļauties citu sadarbības platformu virzītajos interešu aizstāvības procesos tādās interešu grupās kā mazās uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts, sociālās uzņēmējdarbības attīstība, vietējo resursu izmantošana un attīstība, vietējo vērtību izmantošanas veicināšana, dzīves vides attīstība, kopienas veidošana un attīstīšana, darba un aroda attīstība, mūžmācīšanās attīstība, brīvprātīgā darba attīstība, kultūras un brīvā laika attīstība, kopienu sadarbība un interešu aizstāvība, pakalpojumu pieejamības veicināšana, informācijas pieejamības nodrošināšana, pašvaldību funkciju nodrošināšana, atbalsts bērniem un viņu ģimenēm, veselīga dzīvesveida un sporta attīstība. Līdz ar elektroniskā reģistrācijas rīka attīstīšanos, Latvijas Lauku Nevalstiskām organizācijām radīsies iespēja ciešākai sadarbībai, kā rezultātā tiks veicināta dažādu interešu (tematisko jomu) sadarbības platformu veidošanās Latvijā. Latvijas Lauku forums aicina iesaistīties kopīgās sadarbības platformas veidošanā un lauku NVO turpināt reģistrēties: www.nvo.kompetences.lv Veidojot sadarbības platformu lauku attīstības jautājumu risināšanai, Latvijas Lauku forums aicina lauku nevalstiskās organizācijas kļūt par biedrības asociētajiem biedriem, kas rada iespēju paplašināt informācijas pieejamību par lauku kopienām, lai veicinātu labās prakses izplatīšanu un sadarbības iespējas. LLF veido savu asociēto biedru elektroniskos profilus savā mājas lapā, kurā ir iekļauts organizācijas apraksts, kontaktinformācija, kā arī dažādas vizuālās liecības par biedrības aktivitātēm. Tāpat, biedrība rūpējas par informatīvās vides attīstību savu asociēto biedru starpā informācijas un labās prakses apmaiņai, kā arī lauku kopienām svarīgas informācijas nodošanai gan klātienes tikšanās pasākumos gan elektroniskos informācijas biļetenos, kuros apkopota informācijas no Latvijas un Eiropas sadarbības tīkliem. Lai kļūtu par Latvijas Lauku forums asociēto biedru, ir jāizpilda anketa, ko var atrast biedrības mājas lapā www.llf.partneribas.lv sadaļā ”Biedri>Kā kļūt par Latvijas Lauku foruma biedru”. Latvijas Lauku forums apvieno 60 lauku nevalstiskas organizācijas un ir pārstāvēts lielākajās Latvijas NVO sadarbības platformās: Latvijas Pilsoniskā Alianse, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Eiropas Kustība Latvijā un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. Latvijas Lauku forums aicina popularizēt dzīvi un darbu laukos kā pozitīvu un mūsdienīgu praksi, meklējot risinājumus un radot iespējas! Vairāk par biedrības Latvijas Lauku forums aktivitātēm mājas lapā llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/laukuforums, https://twitter.com/LaukuForums un www.draugiem.lv/llf/   Teksts: Āris Ādlers, Latvijas Lauku forums, T. 26468620