Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā arī Skrundas novads!

2013.gada 11.oktobrī Rīgā Slimību un profilakses un kontroles centra telpās notika Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla Koordinācijas komisijas 2. sanāksme, kuras laikā Skrundas novads un vēl 24 pašvaldības - Aizkraukles, Aknīstes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Garkalnes, Iecavas, Jaunpils, Kuldīgas, Mārupes, Nīcas, Ogres, Olaines, Priekules, Rucavas, Rundāles, Salas, Siguldas, Strenču, Tērvetes novadi un Jēkabpils, Jelgavas, Liepājas un Rīgas pilsētas tika iekļauti Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Tīkla izveidošanas mērķis ir:  
 • Koordinatoru tikšanās un apmācības
 • Pašvaldību lomas stiprināšana veselības veicināšanā
 • Metodiskais atbalsts
 • Pieredzes apmaiņa
 • SPKC organizēti veselības veicināšanas pasākumi
 • Instruments Valsts veselības veicināšanas politikas ieviešanā
 • Kopīgi projekti
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla darba prioritātes 2013.-2014.gadam ir 
Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšana:
iedzīvotāju fiziskās aktivitātes veicinošu pasākumu organizēšana;
informācijas nodrošināšana pašvaldību  iedzīvotājiem par pašvaldībā pieejamiem sporta kompleksiem un citām aktivitāšu vietām  (peldbaseini, sporta halles, sporta zāles, veloceliņi, slēpošanas trases u.c.) 
Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam, 1.1.12.
Mātes un bērna veselības veicināšana:
 • Informatīvu  pasākumu organizēšana grūtniecēm un jaunajiem vecākiem par zīdīšanu un bērnu drošību (t.sk. par vardarbības ģimenē novēršanu  un zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma novēršanu), t.sk. SPKC sagatavoto informatīvo materiālu izplatīšana;
 • Aktivitāšu un pasākumu organizēšana pašvaldībā, lai samazinātu tabakas lietošanu bērnu un jauniešu vidū, kā arī bērnu pakļaušanu  pasīvajai smēķēšanai.
 • Ar veselību un veselības veicināšanu saistītā aktuālā informācija:
 • http://www.spkc.gov.lv/veselibas-veicinasana/
 • http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/
 • Informācija par aktualitātēm novadā veselības veicināšanas jomā (veselības veicināšanas pasākumi, citas aktivitātes);
 • Informatīvs atbalsts SPKC sabiedrības informēšanas kampaņām
Saite, kur NVPT sanāksme atspoguļota TV3 ziņu sižetā:
 
Teksts - Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinators novadā