Latvijas pašvaldību izpilddirektori sanāksmē spriedīs par aktualitātēm nekustamā īpašuma jomā

Latvijas pašvaldību izpilddirektori sanāksmē spriedīs par aktualitātēm nekustamā īpašuma jomā

1. martā Skrundā tiksies Latvijas pašvaldību izpilddirektori, lai kārtējā sanāksmē kopā ar nozares profesionāļiem un praktiķiem diskutētu par aktualitātēm nekustamā īpašuma jomā – grozījumiem Zemes pārvaldības likumā un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem. Par jaunumiem informēs Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

“Ikvienā pašvaldībā izpildvara ir būtisks balsts, lai viss kopējais mehānisms darbotos kā pulkstenis. Tikpat svarīgi ir apmainīties, dalīties pieredzē, iedrošināt vienam otru. Šodienas tēmas ir ļoti aktuālas arī mūsu pašvaldībā: zemes politika, kas ietver ceļus, nomas maksas aprēķināšanu un citus ar to saistītus jautājumus, ļoti svarīga tēma ir degradētās teritorijas, kuru sakārtošana un tālāka attīstīšana ir ļoti būtiska. Tāpēc ceru, ka pēc šīsdienas sanāksmes tās dalībnieki mājup aizvedīs jaunas zināšanas, idejas un pozitīvas emocijas,” par gaidāmo sanāksmi pauž Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece.

Kā ierasts, izpilddirektoru sanāksme būs piepildīta gan ar praktiskiem padomiem, gan iedvesmas stāstiem, gan pašvaldību pieredzi. “Katrā pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē ir ne tikai praktiska informācija, bet arī kāds iedvesmas stāsts, kas liek uz ikdienas lietām paskatīties no cita skatpunkta, izdarīt secinājumus un salikt prioritātes pareizā secībā. Tas attiecas gan uz personīgo, gan pašvaldības izaugsmi kopumā,” skaidro LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe.

Šoreiz iedvesmojošā stāsta autors būs Martins Samms, kurš par savām mājām Latviju sauc jau ilgus gadus, lai gan dzimtene ir Igaunija. Samms pēc izglītības ir arhitekts, tomēr savu sirdi ieguldījis kalpošanā par mācītāju. Apdomājot dzīves līkločus, viņam arī tapis iedvesmas stāsts “Mana zeme”, kuru izpilddirektoriem būs iespēja noklausīties minētajā sanāksmē.

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru februāra sanāksmes dienas kārtība pieejama LPS interneta vietnē www.lps.lv: https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4545-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-1-marta-2019.

Vairāk par Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociāciju šeit: https://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/.

 

Plašāka informācija:

Sniedze Sproģe,

Latvijas Pašvaldību savienības

padomniece lauku attīstības jautājumos

Tālrunis: +371 67508529

Mobilais tālrunis: +371 29457537

E-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

Informāciju sagatavojusi:

Jana Bunkus,

Latvijas Pašvaldību savienības

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: +371 67508530

Mobilais tālrunis: +371 29170955

E-pasts: Jana.Bunkus@lps.lv

www.lps.lv

 

Twitter: @lps_lv; @BRUXLps

Facebook: @PasvaldibuSavieniba