Latvijas pašvaldību izpilddirektori tiekas Skrundā

Latvijas pašvaldību izpilddirektori tiekas Skrundā

2019. gada 1. martā Skrundā bija sabraukuši Latvijas pašvaldību izpilddirektori, lai ikmēneša sanāksmē spriestu par aktuāliem jautājumiem un iepazītu Skrundas novadu. 

Viesus sagaidīja Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un izpilddirektors Guntis Putniņš. L. Robežniece nelielā prezentācijā iepazīstināja ar Skrundas novadu, šeit īstenotajiem projektiem, plānotajiem darbiem, pauda lepnumu par novada aktīvajiem iedzīvotājiem, biedrībām, sniedza ieskatu tūrisma objektos, aicinot izpilddirektorus izmantot Skrundas novada sniegtās iespējas. Ar skaistu muzikālu priekšnesumu viesus priecēja popgrupas “Bums” meitenes.

Ievaddaļā uzstājās igaunis un Skrundas novada ev. lut. baznīcas mācītājs Martins Samms, kurš prezentācijā “Mana zeme” atklāja, kāpēc par savu zemi sauc Latviju un kā cilvēks šeit jūtas.

Dienas gaitā sanāksmes dalībnieki sprieda par to, kā pašvaldības simbols var dzīvot rotaļlietās. Par to aizrautīgi stāstīja  Latvijas Amatniecības kameras goda prezidents un Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” skolotājs Vilnis Kazāks. Savukārt SIA “Hydromatic” produktu attīstības vadītājs Gatis Kaldavs bija ieradies ar dārzu kopšanas tehnikas paraugu – WBH‒16 bagiju, kuru sanāksmes dalībnieki varēja izmēģināt.

Galvenais sanāksmē izskatāmais jautājums bija aktualitātes nekustamā īpašuma jomā un publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības, par ko informēja LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

Savā pieredzē dalījās Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, kurš pastāstīja par degradētām teritorijām Liepājā un ierosināja pārskatīt kritērijus apbūves tiesību piešķiršanai. Savukārt Talsu novada Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece iepazīstināja ar citādu attīstības plānošanu Talsos, kur izveidotas prioritāro rīcību kāpnes un kartoshēmas. AS “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns informēja par valsts meža zemes atsavināšanas kārtību zem pašvaldību deklarētām inženierbūvēm.

Dienas noslēgumā izpilddirektoriem bija iespēja apskatīt novadā īstenotos projektus, izbūvētos objektus, vietas, ar kurām Skrundas novads var lepoties – Skrundas tirgus laukums, VUGD ēka, pastaigu taka gar Ventu un atpūtas vieta Ventas kalnā, izpilddirektori apmeklēja arī uzņēmējdarbības laukumu Kalna ielā 17, kā arī poligonu “Mežaine”.

 

Gunta Klismeta, LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste