Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumi

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumi 17. novembrī plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā notiks Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas novada Goda balvas un Pateicības raksta ieguvēji, bet plkst. 22.00 sāksies svētku balle. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi notiks arī citviet Skrundas novadā:
17. novembrī plkst. 20.00 Rudbāržu kultūras namā Latvijas proklamēšanas dienai koncertprogramma "Ar Latviju sirdī", pēc koncerta balle ar Arni no Talsiem.
18. novembrī plkst. 17.00 Skrundā Brīvprātīgo jauniešu aktivitātes, izgaismojot Skrundas ielas. 
18. novembrī plkst. 18.00 Pie Skrundas ev. lut. baznīcas  Tradicionālā "Labo domu stunda", kurā šogad muzicēs Grobiņas jauniešu vokālais ansamblis "Con brio" un būs iespēja izbaudīt uguns šovu. Aicinām iedzīvotājus iedegt sveces pie savām mājām, uzņēmumiem, iestādēm un baznīcas kalnā.
18. novembrī plkst. 20.00 Pie Nīkrāces Atpūtas centra "Labo domu stunda" Aicinām pagasta iedzīvotājus aizdegt savu gaišās domas sveci. Labs vārds, laba saruna nemaksā neko, tādēļ šajā laikā, vēlēsim un lūgsim viens otram, savai pilsētai un valstij, spēku un izturību. Nebūsim savās domās vieni, iznesīsim gaismu ielās.