Latvijas upēs un ezeros ielaiž vairāk nekā miljons stikla zušu mazuļu

Latvijas upēs un ezeros ielaiž vairāk nekā miljons stikla zušu mazuļu 9. maijā Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda finansētā projekta ietvaros Kurzemes un Pierīgas ūdenstilpēs, kopumā 39 vietās, tika izlaisti 1 386 200 stikla zušu mazuļu, lai papildinātu šo zivju daudzumu Latvijas ezeros un upēs, saskaņā ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu. Viena no vietām, kur ielaisti 21 000 stikla zušu mazuļu, bija Venta Skrundā. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR”, rīkojot atklātu konkursu, veicis iepirkuma procedūru stikla zušu iegādei un izlaišanai Latvijas ūdenstilpēs. 

Stikla zušu (Anguilla anguilla) piegādi veica Lielbritānijas uzņēmums UK Glass eels, kura piedāvātā cena atbilst 2013. gada zvejas sezonas vidējai cenai.  Viena stikla zuša cena bija 0,2219 EUR. Kopējā iepirkuma un piegādes cena uz Latviju – 307 590 EUR. Savukārt stikla zušu izlaišanas tiesības Latvijas ūdenstilpēs piešķirtas Latvijas uzņēmumam IK ”Saiva 1”, kura piedāvātā cena 6600 EUR bija nedaudz zemāka par tirgus izpētē konstatēto.
Lai atbildīgi būtu veikta stikla zušu ielaišana, katrā vietā tā notika, piedaloties pašvaldības pārstāvim vai ūdenstilpes nomniekam, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" speciālistam, Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības speciālistam un Valsts vides dienesta pārstāvim. Visi interesenti detalizētu informāciju par iepirkumu, kā arī visas izvirzītās prasības varēja atrast institūta ”BIOR” mājas lapā http://www.bior.gov.lv/, sadaļā Iepirkumi. Iepirkums tika izsludināts arī starptautiski.  
Jāņem vērā fakts, ka jau vairākus gadus stikla zušu tirgū pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, starptautiskajiem uzņēmumiem ir daudzgadu pasūtījumi un saistības, kā rezultātā potenciālo pretendentu atsaucība institūta organizētajā tirgus izpētē un iepirkumā bija neliela.
Institūts iepirkumu veica Lauku Atbalsta Dienesta (LAD) iesniegtā projekta ietvaros. 2013. gadā paaugstināta institūta ”BIOR” darbinieku kompetence. Aprīļa mēnesī institūta darbiniekiem, kas iesaistīti iepirkuma organizēšanā, tika veiktas apmācības, sadarbojoties ar KNAB un Iepirkumu uzraudzības biroju.  2013. gadā arī pilnveidota iepirkumu komisijas izveidošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība. Stikla zušu iepirkums Latvijā tiek veikts kopš 2011. gada, lai saglabātu zušu populāciju un nodrošinātu Latvijas nacionālā zušu krājuma pārvaldības plāna izpildi. Informācijas avots: www.bior.gov.lv Teksts: Aivars Bērziņš, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR” direktors Foto: Didzis Strazdiņš