Latvijas veselības nedēļa 2017

Latvijas veselības nedēļa 2017 Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA) aicina aktivitāšu koordinatorus pieteikties dalībai projektā "Latvijas Veselības nedēļa 2017", kas norisināsies no šī gada 29. maija līdz 4. jūnijam.   "Latvijas Veselības nedēļa" tiek rīkota starptautiska mēroga projekta "Now We MOVE" ietvaros. “Now We MOWE” ir lielākā Eiropas “sports visiem” kampaņa, kuras mērķis ir līdz 2020. gadam iesaistīt fiziskās aktivitātēs 100 miljonus Eiropas iedzīvotājus. To plānots sasniegt, sadarbojoties ar valsts mēroga organizācijām, kas savukārt koordinētu un veicinātu pašvaldību rīkotās aktivitātes savu valstu ietvaros. Veselības nedēļā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās gatavības. “Latvijas Veselības nedēļa” tiek organizēta lai:
  • sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīves veida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem;
  • piedāvāt fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.
Pasākumu organizatori (skolas, interešu klubi, NVO, sporta entuziasti u.c.) saistībā ar pasākuma realizāciju tiek lūgti sazināties ar LTSA, kas ir šī pasākuma koordinējošā organizācija Latvijā (informāciju līdz 1. martam nosūtot ltsa@riga.lv), kā arī ar Skrundas novada pašvaldības kontaktpersonu šajā projektā – Inesi Ivāni (ivane.inese@inbox.lv, tālr. 29427990).   NOLIKUMS INFORMĀCIJAS LAPA    Informāciju sagatavoja: Inese Ivāne, Skrundas novada veselības veicināšanas koordinatore www.sportsvisiem.lv