Lauksaimniecības dzīvnieku turētāju ievērībai

Lauksaimniecības dzīvnieku turētāju ievērībai Informācija lauksaimniekiem, kuriem jāiesniedz pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē, kā arī par to, kādos gadījumos nepieciešams saņemt piesārņojošas darbības apliecinājumu. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar datiem uz 01.01.2014. ir jāiesniedz LDC no 01.01.2014. līdz 01.02.2014. Pārskatu elektroniski ir iespējams iesniegt LDC autorizētajā sadaļā. Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā (EZIS), ar Datu centru jānoslēdz līgums par EZIS lietošanu. Informācija par līgumu: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/ Atgādinājums, kā elektroniski noziņot Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, pieejams šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/ka_aizpildit_parskatu/ Joprojām spēkā arī Pārskata veidlapa - http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, ko iesniegt Datu centram varat pa pastu vai Datu centra reģionālajos konsultāciju punktos. Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām). Par C kategorijas piesārņojošo darbību Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde vēršas pie visiem lauksaimniekiem, kuri nodarbojas ar lopkopību un kuru saimniecībās mājlopu skaits ir vairāk par 10 dzīvnieku vienībām (DV) ar atgādinājumu, ka savai darbībai ir nepieciešams saņemt piesārņojošas darbības apliecinājumu (C apliecinājums). Šāda prasība izriet no vairākiem likumdošanas aktiem, piemēram, 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” un 27.07.2004. MK noteikumiem Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs". Tā kā arī nākamajā gadā tiks turpinātas fermu vides kontroles, aicinām Liepājas reģionālajā vides pārvaldē saņemt nepieciešamo apliecinājumu, lai starp lauksaimniekiem un vides inspektoriem nerastos nevajadzīgas domstarpības.
Lai būtu vieglāk orientēties, kam attiecīgais apliecinājums ir nepieciešams – saimniecībā jābūt vismaz 15 slaucamām govīm, vai 10 govīm un 5 telēm vai 335 nobarojamām cūkām. Lai precizētu Jūs interesējošos jautājumus, sazinieties ar Liepājas reģionālo vides pārvaldi, tālrunis 63424826. Informācijas pieejama arī Valsts vides dienesta mājas lapā www.vvd.gov.lv.
Informāciju sagatavoja: Anita Miķelsone, lauksaimnieku konsultante - lauku attīstības speciāliste