Lauku kopienu parlaments izvirza prioritātes nākamajiem 2 gadiem

Lauku kopienu parlaments izvirza prioritātes nākamajiem 2 gadiem No 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisinājās Latvijas Lauku kopienu parlaments. Tajā pulcējās vairāk nekā 250 vietējo kopienu līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, lauku attīstības jautājumu speciālisti, amatpersonas, akadēmiķi un ikviens, kurš vēlas piedalīties lauku attīstības procesā, no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm. Pasākuma mērķis bija diskutēt par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem un rast risinājumus, iespējas lauku reģionu attīstībai, izaugsmei un ilgtspējai.  Pasākumu atklāja Valsts prezidents Andris Bērziņš, kurš uzsvēra, ka šī foruma „nozīmi nevar novērtēt par zemu, jo Eiropas Savienības valstu redzējums par attīstības plāniem līdz 2030.gadam liek domāt, ka katram cilvēkam būs pašam jānovērtē kā rīkoties, ko apgūt un strādāt. Ir pilnīgi skaidrs, ka laukos tas būs jādara katram individuāli. Pasākumi ar šādu programmas uzstādījumu, kas rosina katram pašam meklēt savu vietu, ir ļoti nepieciešami.’’  ‘’Šis ir pasākums, kas ļoti tieši parāda, kāda ir prezidentūrai un Eiropas Savienības darbam sasaiste ar katru Latvijas lauku iedzīvotāju. Piemēram, Lauku kopienu parlamenta darba grupa par attālinātām darba iespējām, izmantojot interneta tehnoloģijas laukos, ir tieši saistīta ar vienu no Latvijas prezidentūras prioritātēm – Digitāla Eiropa,’’ tā Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre. Trīs dienu laikā dalībnieki piedalījās dažādās tematiskajās sesijās par lauku ekonomiskā potenciāla stiprināšanu, kas palielinātu ES konkurētspēju un uzlabotu dzīves kvalitāti, veicinot pilsoniskās sabiedrības veidošanos ārpus attīstības centriem, kā arī par iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu lauku teritorijās un starptautisko sadarbību. Sesijām sekoja darbs tematiskajās grupās, kurās kopā ar moderatoriem dalībnieki diskutēja par līdz šim sasniegto un izstrādāja rekomendācijas un ieteikumus vietējā, nacionālā un ES līmenī. Parlaments noslēdzās ar kopīgi izstrādātu rezolūciju, kura iekļauj ieteikumus un konkrētas apņemšanās nākamajos divos gados un ilgtermiņā. Rezolūcijā iekļautas apņemšanās trīs līmeņos: vietējā, nacionālajā un ES līmenī. Rezolūciju ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā tuvākajā laikā nodos atbildīgajām iestādēm Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijā kā prezidējošā valstī izstrādātā lauku kopienu rezolūcija tiks iekļauta arī diskusijās 2015.gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā. Rezolūcija pieejama šeit: http://www.laukuforums.lv/rezol363cija.html Teksts: Līva Stupele, Latvijas Lauku forums E-pasts: liva@llf.partneribas.lv, tel. 288 55 427 Vairāk informācijas: www.laukuforums.lv