Lauku tūrisma uzņēmējiem pieejama rokasgrāmata "Drošība lauku tūrismā"

Lauku tūrisma uzņēmējiem pieejama rokasgrāmata Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" rokasgrāmatā “Drošība lauku tūrismā” apkopojusi visas lauku tūrisma uzņēmējam aktuālās drošības tēmas un norādes uz attiecīgajiem likumiem un noteikumiem.   Kā visus "Lauku ceļotāja" mācību materiālus, arī šo var bez maksas lejupielādēt mācību portālā www.macies.celotajs.lv. Rokasgrāmatas tēmas: lauku tūrisma uzņēmējdarbība, nodokļu likumdošana, apdrošināšana, mārketings un publicitāte, klientu un rezervāciju drošība, ēku un telpu tehniskā drošība, aktīvās atpūtas pakalpojumu drošība, pārtikas drošība. Informācija par citu Eiropas valstu pieredzi un piemēri lauku tūrisma drošības jautājumos atrodami http://safety.eurogites.org/ – te var atrast drošības mācību platformu, kurai ir trīs daļas: 
  • Virtuālā apmācība: rokasgrāmatas saturs papildināts ar piemēriem no Eiropas valstīm un fotogaleriju;
  • Drošības rokasgrāmata – lejupielādējama PDF formātā dažādās valodās dažādām valstīm;
  • Pašpārbaudes tests – atzīmējot atbildes uz jautājumiem, uzņēmējam iespējams saņemt atskaiti par trūkstošajām lietām.
Šī drošības rokasgrāmata un apmācību platformu izstrādāta ar EK Mūžizglītības Programmas atbalstu projektā “SAFETUR – praksē balstīts apmācību instruments drošībai lauku tūrisma uzņēmumos Eiropā”, kopā ar partneriem: Lietuvas, Bulgārijas, Norvēģijas, Anglijas, Spānijas un Eiropas lauku tūrisma organizācijām. Informācijas avots: Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”