LIAA paraksta līgumu ar Skrundas novada pašvaldību par sadarbību investīciju piesaistē

LIAA paraksta līgumu ar Skrundas novada pašvaldību  par sadarbību investīciju piesaistē Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Skrundas novadā un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, š.g. 28. jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Skrundas novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē.  Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Sadarbības līgums paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā arī paplašina pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā. Šī ir jau trīsdesmit piektā pašvaldība, ar kuru LIAA paraksta līgumu par sadarbību investīciju piesaistē, LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas "POLARIS process" ietvaros. Izstrādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas.  Līgumus par sadarbību investīciju piesaistē ar LIAA jau ir noslēgušas ar Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Daugavpils pilsēta, Jelgavas, Aizkraukles, Ventspils pilsēta un Ventspils Brīvostas pārvalde, Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Cēsu, Siguldas, Madonas, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Saldus, Bauskas, Dobeles, Mārupes, Gulbenes, Limbažu, Stopiņu, Ropažu, Carnikavas, Alūksnes, Preiļu, Pļaviņu, Kokneses, Ķekavas, Lielvārdes, Alojas, Rucavas, Brocēnu un Daugavpils novadu pašvaldības.  Papildu informācija: LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa, Tālrunis: 67039422