Līdz 50% finansējuma uzņēmumu dalībai izstādēs Riga Agro 2014 un Mežs un Koks 2014

Līdz 50% finansējuma uzņēmumu dalībai izstādēs Riga Agro 2014 un Mežs un Koks 2014 Atsaucoties uz nozaru uzņēmumu lūgumiem, Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs, izskatījis iespēju piešķirt tiem uzņēmumiem, kuri vēl nav pieteikuši savu dalību izstādēm Riga Agro 2014 vai Mežs un Koks 2014, līdz 50% līdzfinansējumu šo izstāžu stenda laukuma nomai. Gan Riga Agro, gan Mežs un Koks izstādes tiek rīkotas jau vairāk nekā desmit gadus, un to popularitāte ar katru reizi tikai turpina pieaugt. Uzņēmumi, saprotot šo izstāžu sniegtās iespējas, aktīvi izrāda interesi par dalību tajās, tomēr ne vienmēr ar pašu uzņēmumu resursiem ir pietiekami, lai dalība šajos pasākumos būtu reāli iespējama.

“Abas šīs izstādes – Riga Agro 2014 un Mežs un Koks 2014 – ir lielisks veids gan uzņēmumiem sevi parādīt, gan arī ļauj labāk apzināties Latvijas dabas sniegto iespēju potenciālu. Šo nozaru uzņēmumi jau kādu laiku pastiprināti bija interesējušies, vai LUAC nav paredzējis sniegt kādu atbalstu šo izstāžu dalībniekiem, jo, lai arī vēlme piedalīties šajās izstādēs būtu, viņu reālās iespējas ne vienmēr sakrīt ar uzņēmumu plāniem un iecerēto. Tādēļ, redzot pastiprinātu uzņēmumu aktivitāti, un apzinoties, cik šīs izstādes var būt nozīmīgas uzņēmumu tālākā attīstībā, nolēmām piešķirt līdz 50% līdzfinansējumu stenda nomai kādā no šīm izstādēm tiem uzņēmumiem, kas, visticamāk finansiālu apstākļu dēļ, nebija vēl tām pieteikušies, lai arī to vēlētos. Ceram, ka, palīdzot piedalīties šajās izstādēs, būsim palīdzējuši arī tālākā uzņēmumu attīstībā,” norāda uzņēmēju apvienības pārstāvis Kaspars Vītoliņš.

Divpadsmito reizi izstāžu centrā Ķīpsalā no 25. līdz 27. aprīlim nozares profesionāļiem un plašākai publikai tiek piedāvāts projekts Riga Agro – starptautiskā lauksaimnieciskās ražošanas un infrastruktūras izstāde Riga Agro 2014, kas notiek vienlaikus ar 14. starptautisko mežsaimniecības un koksnes produktu izstādi-forumu Mežs un Koks 2014.

Riga Agro 2014 nozares ietvers ražošanu (laukkopības, lopkopības, dārzkopības, zivsaimniecības tehnika, tehnoloģijas, materiāli, tai skaitā sēklu materiāls, izejvielas un palīgmateriāli), infrastruktūru (saimniekošana laukos – ceļu un ēku būve, komunālā saimniecība, enerģētika, siltumtehnika, produkcijas glabāšana un mērīšana, vides ekoloģija – tehnika, aprīkojums un tehnoloģijas) un pārvaldi (pārvalde lauku ražošanā, saimniekošanas jaunumi un konsultācijas, vadības tehnoloģijas, loģistika, finanses, jaunākās zinātniskās izstrādnes).

Mežs un Koks 2014 tiek rīkota, lai sniegtu iespēju sekot līdzi meža nozares attīstības tendencēm, izmantojamo tehnoloģiju attīstībai, koksnes un tās produktu praktiskai pielietojamībai, kā arī iepazīties ar nozares aktualitātēm.

Pieteikuma anketu SKATĪT ŠEIT.

  Teksts: Baiba Paegle/LUAC