Lielā Talka - 27.aprīlī

Lielā Talka - 27.aprīlī

Kuldīgas novada pašvaldība aicina gan individuālos talkotājus, gan mācību iestādes un darba kolektīvus sakopt novada teritoriju, piedaloties septiņpadsmitajā “Lielajā Talkā”. “Tīri – Zaļi – Ilgi” – ar šādu saukli talkotāji aicināti labiekārtot un sakopt novada koplietošanas teritorijas.

PIESAKI TALKOŠANAS VIETU

Lai talkošanai rūpīgi sagatavotos un kopīgiem spēkiem padarītu novadu tīrāku, Lielās Talkas tīmekļvietnē talkas.lv iespējams kartē atzīmēt vietas, kuras nepieciešams sakopt. Talkotāji aicināti atzīmēt talkošanas vietu interaktīvajā kartē (HTTPS://TALKAS.LV/PIETEIKT-TALKU/), lai tās nepārklātos un izdotos sakopt pēc iespējas plašāku teritoriju.

MAISI - BEZ MAKSAS

Kā katru gadu – iedzīvotājiem būs iespējams saņemt maisus bez maksas. Šie maisi un to savākšana tiek nodrošināta tikai, ja talkojat pašvaldības koplietošanas teritorijās. Ja vēlaties talkot savā privātajā teritorijā, tad par maisu sagādi un atkritumu izvešanu būs jārūpējas pašiem.

Ja talka ir atzīmēta interaktīvajā kartē, tad talkas maisus no 17. aprīļa iespējams saņemt Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldē, Amatnieku ielā 1 (tālr. 28462847). Iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastos, aicinām par maisu izsniegšanas nepieciešamību vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Kur atstāt piepildītos maisus Skrundā un Skrundas pagastā?

  • Skrundā – 1.maija laukumā;
  • Cieceres, Jaunmuižas, Kušaiņu ciemos – pie šķiroto atkritumu konteineriem.

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” uzņēmums nodrošinās savākto atkritumu izvešanu no konkrētajiem punktiem. Iedzīvotāju ievērībai – Lielās Talkas ietvaros netiek savākti celtniecības un lielgabarīta atkritumi, kā arī atkritumi, kas tiek novietoti ārpus talkas maisiem.

Priecāsimies par jebkuru pieteikto talkošanas vietu, iniciatīvu un vēlmi sakopt mūsu novadu!