Lielā Talka – 25. aprīlī

Lielā Talka – 25. aprīlī Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas 25. aprīlī plkst. 9.00 pulcēties Skrundā pie kultūras nama un Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos pie pagasta pārvaldes un piedalīties Lielajā Talkā. Tikai Skrundas novadā talkotājiem pēc labi padarīta darba būs neliels cienasts un iespēja piedalīties loterijā par biļetēm uz koncertu “Roks par brīvību”, kas norisināsies Skrundas novada svētku laikā. Skrundā talkas laikā ir plānots turpināt sakopt Ventas krastu, novācot kritalas un zarus, izkopjot krūmus. Jaunmuižas pamatskola un Skrundas Profesionālā vidusskola apkops savu teritoriju. PII “Liepziediņš” darbinieki apkops daļu no Sila kapiem. Nīkrāces pamatskola kops skolas teritoriju, bet pārējie iedzīvotāji tiek aicināti tīrīt taku uz Šķērveļa akmeni. Arī Rudbāržu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs sakops savu teritoriju, savukārt Rudbāržu iedzīvotāji aicināti piedalīties pagasta centra apzaļumošanā. Visas pieteiktās talkas vietas var aplūkot šeit: http://www.talkas.lv/?page=594 Talkotājiem pēc labi padarīta darba būs neliels cienasts un iespēja piedalīties loterijā. Tiks izlozēti 10 laimīgie, kuri iegūs ieejas biļetes uz koncertu “Roks par brīvību”, kas norisināsies Skrundas novada svētku laikā (tiks izlozētas 4 biļetes Skrundā un pa 2 biļetēm katrā pagastā). Ikviens tiek aicināts apkopt savu īpašumu, kā arī savu piederīgo kapu vietas. Talkojot noteikti lietojiet darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un kreklu vai jaku ar garām piedurknēm, kājās vilkt slēgtus apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Iesakām galvā likt cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs pasargās arī no ērču kodieniem! Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja