Lielā Talka – 26. aprīlī!

Lielā Talka – 26. aprīlī! Jau kopš 2008. gada tiek rīkota Vislatvijas sakopšanas talka ”Lielā Talka”, kuras ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, un akcents ir likts uz Vides izglītību.   Skrundas novada pašvaldība 2014. gadā aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas pieteikt savas talkošanas vietas pa e-pastu zane.eglite@skrunda.lv, vai zvanot 63350454, 26665874 un norādot: talkas rīkotāju, kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, telefons) un talkas vietu (pagasts, adrese vai vietas nosaukums). Talkot gribētāji tiek aicināti 26. aprīlī plkst. 9.00 pulcēties:
  • Skrundā pie kultūras nama,
  • Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos pie pagastu pārvaldes.
Talkotājiem pēc labi padarīta darba būs neliels cienasts. Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.  Lielās Talkas patrons no 2008. līdz 2011. gadam bija Valsts prezidents Valdis Zatlers. No 2012. gada Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents Andris Bērziņš. Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Talkošanas daudzveidība. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Vēsture. Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms sešiem gadiem – ar talku 2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika 2009. gada 18. aprīlī, 2010. gada 24. aprīlī, 2011. gada 30. aprīlī, 2012. gada 21. aprīlī, 2013. gada 20. un 27. aprīlī (sakarā ar laika apstākļiem talka oficiāli norisinājās divās dienās). Aptuvenie aprēķini liecina, ka šajos gados vides sakopšanas pasākumos kopumā ir piedalījušies ap 795 000 entuziastu.      Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja