Lielā talka aizvadīta

Lielās talkas rītā katrā Skrundas novada apdzīvotās vietas centrā cilvēki grāba, vāca un uzkopa teritoriju. Šogad aicinājumam atsaucās daudz vairāk cilvēku nekā pērn. Kopumā pieteiktajās talkas vietās strādāja aptuveni 200 cilvēku un piepildīja teju 2000 maisu. Palīdz kuģa komanda
Patruļkuģa „Skrunda” komanda arvien ciešāk sadarbojas ar Skrundas novadu. Šoreiz viņi savu artavu devuši Lielajā talkā, palīdzot sakopt centra skvēru. Un darba te bija daudz, tā īsti pa spēkam tikai vīriešiem- celmu izrakšana un bedru izlīdzināšana. Kuģa komandieris Askolds Gludavs atzina, ka uz talku devušies ar prieku. Skvērs tika attīrīts arī no liekajiem krūmiem, jo pavisam drīz te goda vietu ieņems pulkstenis. Darbos palīdzēja arī ainavu arhitekte Rita Ķirķe, kura raudzījās, lai skvēram uzlabotu vizuālo izskatu.

Talkotāju pulkā bija arī Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga.
„Talka ir ideja, talka ir kustība un šai dienai pienākas talkas gods, un tie, kas šodien ir nākuši, tiem īpaši liels paldies!”, viņa sacīja.


Sakopta Ventmala
Daudz cilvēku rosījās netālu no Skrundas tilta Ventmalā, kur galvenokārt krasti bija jāattīra no krūmiem. Te skrundenieki nolēmuši ierīkot peldvietu. Plānots projektā piesaistīt līdzekļus, lai te varētu novietot arī atkritumu urnu, pārģērbšanās kabīni, tualeti un soliņu.


Atrod ledusskapi
Ranķos pavisam talkā piedalījās 30 cilvēku, kopā salasīti 200 maisi. „Prieks par Smilgu ciema cilvēku atsaucību, jo šogad bija septiņi cilvēki, pagājušogad tikai viens,” sacīja pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks. No atradumiem lielākais esot bijis ledusskapis Dumpīšu mežā. Diemžēl bijis jānoraugās arī, kā makšķernieki pie Šķēpeļu stāvlaukuma sēdēja atkritumos Ventas krastā un makšķerēja, neliekoties ne zinis, ka varētu pielikt arī savu roku atkritumu savākšanā.

Lielgabarīta atkritumi- upē
Nīkrāces pagastā talkoja ap 90 iedzīvotāju. Dzeldas centrā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sakopa savu māju apkārtni, attīrīja no atkritumiem dīķu krastmalas un ražošanas objektu apkārtni. Talkā piedalījās arī Lēnu katoļu draudzes mājā dzīvojošie kopienas ļaudis, kuri vāca atkritumus savā teritorijā. Atkritumi tika vākti Ventas un Lēnupītes krastos. Visvairāk piegružots bija gravā pie Lēnu muižas, kur atkritumi vēl saglabājušies no padomju laika. Tika attīrīta arī Lēnupītes gultne no bebru dambjiem un pārkritušiem kokiem. Visā garumā gan to neizdevās attīrīt, jo koku bija ļoti daudz. Upītes gultnē bija izmesti pat lielgabarīta atkritumi – kombaina bunkurs, metāla mucas un pat durvis no Lēnu muižas. Tā kā darbs nodrošināts arī uz priekšdienām.
Lēnās tika piepildīti gandrīz 150 maisu, Dzeldā- vairāk par 200. „ Priecēja tas, ka šajā talkā piedalījās ģimenes kopīgi ar bērniem un mazbērniem, ” sacīja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere.

Sakopj ceļmalas
Rudbāržu pagastā talkā piedalījās 63 dalībnieki, Sieksātē 16, un Rudbāržu centrā 47. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi un paši izrādīja iniciatīvu – ar savām personīgajām automašīnām palīdzēja savākt vienkopus atkritumu maisus, veselām ģimenēm iesaistījās ceļmalu atkritumu savākšanā. „Gribu visiem talciniekiem pateikt lielu paldies, jo paveiktais darbs ir iespaidīgas. Kopā talkā savākti gandrīz 300 maisu atkritumu, sakoptas pagasta ceļu malas vairāk nekā 20 kilometru garumā,” sacīja pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Zalgauckis. Skolēni sakopa parku, savāca ceļmalas gružus uz Sanatorijas skolas ceļa. Pēc talkas visi talcinieki pulcējas uz kopīgām pusdienām Rudbāržu pagasta centrā un Sieksātē, pie bibliotēkas. Ēdot kāpostus ar desiņām, dzerot tēju un uzkožot kādu saldumu visi priecājās par jauko laiku un padarīto darbu.
Teksts- Ieva Benefelde
 Foto- Aivita Emerberga