Lielā Talka nav vienas dienas akcija

Lielā Talka nav vienas dienas akcija Šā gada Lielajā Talkā Skrundas novadā aktīvākie talkotāji ir bijuši pagastu ļaudis, iesaistot gan lielus, gan mazus talkot gribētājus.   26. aprīlī Skrundas pilsētā talkotāju bija visai maz – tas saistīts galvenokārt ar to, ka daļa pašvaldības iestāžu jau bija notalkojušas iepriekš, kā arī ar to, ka šajā dienā bija citi publiski pasākumi gan šeit Skrundā, gan apkārtējās pašvaldībās. Darbs atradās ikvienam, kas bija ieradies, lai atbalstītu kustību par tīru Latviju. Talkas dienā Skrundas pilsētā tika uzposts ugunsdzēsēju depo laukums un ”Mežābeles” apkārtne – sastādītas puķes dobē, nopļauta vecā zāle un sakārtotas tās telpas, kas netiek lietotas. ”Mežābeles” telpās pat tika atrastas vecas elektropreces, kas lieti noderēja Skrundas vidusskolas 11. klases aktīvistu konkursam ”Štepseles ceļojums”. Skolēni pateicas ikvienam, kas atsaucās akcijai un sev nederīgās elektropreces neizmeta dabā, bet gan nodeva tālākai pārstrādei. Bez patruļkuģa ”Skrunda” un Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona vīru līdzdarbības būtu grūti iesākt tīrīt Ilzika ezera krastu, kas robežojas ar autobraucēju iemīļotu stāvlaukumu. Ilzika ezers ir pievilcīgs arī makšķerniekiem, bet, lai piekļūtu ezera krastam, makšķerniekiem ir jāpārvar dažādi šķēršļi – jākāpj pāri kritušiem kokiem un jāizvairās no iedzīvotāju izmestajiem atkritumiem. Pašreiz skats ir uzlabojies – no pakrastes ir izvākti ap 100–120 maisu ar atkritumiem, bīstamās kritalas novāktas. Bet uz cik ilgu laiku? Pateicamies stāvlaukuma uzturētājiem par pacietību cīņā ar autobraucējiem, kas izmet visu lieko, kur vien pagadās. Rudbāržu pagastā talkas laikā tika gan savākti atkritumi gar ceļmalām un zāģēti krūmi, gan grābtas pērnās lapas un lasīti nokritušie zari. Bet lielākais gandarījums ir par uzstādītajiem un nokrāsotajiem soliņiem. Lēnu ciemata centrā iedzīvotāji uzkopa daudzdzīvokļu mājas apkārtni un teritoriju pie malkas šķūnīšiem. Dzeldas ciemata iedzīvotāji šogad lasīja atkritumus ne tikai ciemata centrā, ber arī tos atrada aiz māju šķūnīšiem, garāžām un citām ēkām. Raņķu pagastā neilgi pirms talkas tika pat atklāta ēka, kur iedzīvotāji cītīgi metuši atkritumus – PET pudeles. Talkas laikā iedzīvotāji tika aicināti ne tikai lasīt atkritumus, bet arī sakopt upju krastus. Raņķu un Nīkrāces pagastu pārvaldes bija pievērsušās Ēnavas un Šķērveļa krastu tīrīšanai no kritalām, arī no Ventas krastiem tika aizvākti atkritumi, kurus tur atstājuši makšķernieki, atpūtnieki, vai sanesuši palu ūdeņi. Citu, negodprātīgu cilvēku nomestos un sistemātiski vestos vai nestos sadzīves atkritumus iedzīvotāji vairs nevēlas lasīt. Aicinām ziņot par personām, kas sistemātiski izmet sadzīves atkritumus tiem nepiemērotās vietās ceļmalās, mežos, citām personām piederošajos īpašumos. "Lielā Talka nav tikai vienas dienas akcija – talkot var un vajag katru dienu, bet pats galvenais ir nemēslot, un mācīt saudzēt un kopt vidi gan lieliem, gan maziem," atgādina Vita Jaunzeme, Lielās Talkas projekta vadītāja, Biedrības Pēdas LV valdes priekšsēdētāja. Skrundas novada pašvaldība izsaka pateicību ikvienam Lielās Talkas dalībniekam visā Skrundas novadā par ieguldīto darbu un laiku. Skrundas TV sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Foto: Zane Eglīte un Alans Perševics