Lielajā Talkā čakli pastrādāts

Lielajā Talkā čakli pastrādāts Lielās Talkas idejas mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt. 28. aprīlī Lielajā Talkā Skrundas novadā piedalījās arī Latvijas Valsts prezidents un Lielās Talkas patrons Raimonds Vējonis, kā arī zemessargi, jaunsargi un pat sabiedroto spēku karavīri no dažādām valstīm. Dienas iesākumā Valsts prezidents apmeklēja O. Kalpaka Rudbāržu skolas ēku, kur par vēsturi un brīvības cīņām stāstīja O. Kalpaka muzeja “Airītes” vadītājs Roberts Sipenieks. Viena no Valsts prezidenta talkošanas vietām bija pie Kojas upītes Nīkrāces pagastā. Šis novadam ir svarīgs punkts, jo ir viens no Oskara Kalpaka cīņas ceļa posmiem. No Rudbāržiem 1919. gadā sākās nesen dibinātās Latvijas atbrīvošana no lieliniekiem, cīņas ceļš turpinājās cauri arī Nīkrāces pagastam un pāri šai mazajai upītei. Lai pabeigtu gājēju laipu pār Kojas upi, Valsts prezidents Raimonds Vējonis kopā ar talkas dalībniekiem zāģēja, nagloja un līmeņoja. Otra talkošanas vieta bija bijusī militārā pilsētiņa, kur Valsts prezidents kopā ar zemessargiem un jaunsargiem sakopa poligona teritoriju. Latvijas Valsts prezidents uzsvēra, ka ir svarīgi Latviju padarīt tīrāku, sakoptāku, kaut vai ar nelielu darbiņu. Abās talkošanas vietās tika atklātas informatīvas plāksnes. Citviet novadā apkārtējās vides sakopšanas un infrastruktūras uzlabošanas darbos piedalījās gan iedzīvotāji, gan zemessargi un sabiedroto spēki. Skrundas novada teritorijā šogad bija vislielākais talkotāju skaits - ap 400 talkotāju dažādās novada teritorijās. Pateicoties Skrundas novada iedzīvotājiem, Jaunsardzei, Zemessardzei, NATO paplašinātas klātbūtnes Latvijā kaujas grupas un Latvijas Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīriem tika paveikti daudzi darbi - Raņķu ciematā tika labiekārtots daudzdzīvokļu mājas pagalms un sakopts Šķēpeļu stāvlaukums pie O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas tika zāģēti krūmi un koki, Cieceres ciematā  pie avotiņa tika stiprināta ceļa mala, demontēti šķūnīši, vākti atkritumi mežā un stāvlaukumā, “Pankopos” tika kopta teritorija ap diženām mežābelēm, kā arī teritorija ap Raņķu pilskalnu. Saveniekos tika vākta ceļa mala, Kušaiņu ciemata iedzīvotāji grāba pērnās lapas un bērni cītīgi lasīja vēja izpūstos atkritumus. Skrundā pie autoostas ar zemi tika pildīta pirmā ziedu skulptūra - Ventastega, tika tīrīts Ventas upes krasts no attīrīšanas ietaisēm līdz “Ventas kalnam”, Bānīša takas teritorijā tika vāktas kritalas. Lielajā, Kalpaka, Dārza un Pērkona ielās tika vākti atkritumi, uzkopta daļa no Sila kapiem. Jaunmuižas ciematā un Pumpuros arī aktīvie cilvēki uzposa teritoriju. Nīkrāces pagasta Dzeldas ciematā tika labiekārtots daudzdzīvokļu māju pagalms, Nīkrāces skolas teritorija, kā arī Lēnās tika uzstādīta gājēju laipa pār Kojas upi, Raņķu pagasta Mežaines teritorijā bija lielākā talka talkotāju skaita ziņā.   Skrundas novada pašvaldība pauž prieku par to, ka mūsu novadā dzīvo tik aktīvi cilvēki, kuriem rūp vide sev apkārt un kuri nevilcinoties iesaistās aktivitātēs, lai šo vidi padarītu sakoptāku un skaistāku. Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Foto: Aivita Staņeviča, Zane Eglīte, Iveta Rozenfelde