Lieldienu bērnurīts "Liepziediņā"

Lieldienu bērnurīts Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” bērni Lieldienām gatavojās divas nedēļas. No dažādiem materiāliem tika gatavoti Lieldienu Zaķis, olas, Gaiļa ģimene un pavasara ziedi. Šo darbiņu izstāde tradicionāli apskatāma iestādes gaitenī. Ar bērnu darbiņiem tika rotātas grupu telpas, zāle, tie tika izmantoti kā galda dekori svētkos. Tika sētas puķu un salātu sēklas. Bērnurītā bērni zālē noskatījās ludziņu “Kas dēj olas?”. Lomās tradicionāli iejutās skolotājas.    Atgriežoties grupas telpā, bērniem bija uzdevums – sameklēt gardu pārsteigumu, ko atnesis Lieldienu Zaķis. Lieldienu jautrie uzdevumi turpinājās ārpus telpām – šūpojoties, ripinot olas un piedaloties jautrajās stafetēs. Teksts un foto: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja