Lieldienu ieskandināšana Skrundas VSAC

Lieldienu ieskandināšana Skrundas VSAC 14. aprīļa pēcpusdienā Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā ar dziesmām un dzeju Skrundas jauniešu centra pārstāvju izpildījumā tika ieskandinātas Lieldienas.   Katram aprūpes centra klientam personīgi tika pasniegts apsveikums, bet katrā istabiņā svētku noskaņai – kolektīvā dāvaniņa: mazs podiņš ar zaļu zālīti un mazu cālīti. Šīs mazās, mīļās dāvaniņas jaunieši paši gatavojuši, par ko prieks gan viņiem, gan aprūpes centra iemītniekiem. Jaunieši ar lielu interesi apciemoja arī katru gulošo aprūpes centra klientu. Paldies Skrundas jauniešu centra vadītājai Baibai Eversonei un visiem jauniešiem, kas apciemoja un iepriecināja aprūpes centra klientus un darbiniekus! Teksts un foto: Maruta Brizga, PI Skrundas VSAC direktore