Lieldienu Zaķis ciemojas Nīkrāces pirmsskolas grupiņās

Lieldienu Zaķis ciemojas Nīkrāces pirmsskolas grupiņās 29. martā Nīkrāces pirmsskolas rotaļu grupas bērni svinēja Lieldienas. Lieldienu Zaķa lomā iejutās skolotāja Ņina Puškareva, kura bērnus iesaistīja dažādās nodarbēs.   Bērniem tika stāstīts par tradīcijām un ticējumiem Lieldienās. Pēc tam bērni stāstīja, kā šos svētkus svin savās ģimenēs. Pēc omulīgas patērzēšanas bērni ripināja līdzi atnestās oliņas, piedalījās olu kaujās un gāja rotaļās. Zaķis visur aktīvi darbojās līdzi un palīdzēja gan ar padomu, gan, rādot visādus jokus. Pēc rotaļām bērni krāsoja oliņas. Pasākuma noslēgumā visus dalībniekus gaidīja Lielais Zaķa pārsteigums – medaļas un šokolādes zaķīši katram pasākuma dalībniekam. Kā atzina skolotāja Ņina, Lieldienas ir jāsvin, lai saglabātu mūsu senču koptās tradīcijas un izjustu prieku par pavasara atnākšanu. Teksts un foto: Svetlana Rudzīte, Ņina Puškareva