Lielgabarīta preču savākšana

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Eko Kurzeme” organizē nederīgo un nolietoto lielgabarīta preču (televizori, vecās mēbeles, sadzīves tehnika, citi nestandarta atkritumi) savākšanu no mājokļiem. Nolietotās lielgabarīta preces varēs nodot sekojošos preču savākšanas punktos: 2011.gada 11.jūnijā RAŅĶU PAGASTĀ
Plkst. 9:00 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos
Plkst. 9:30 pie Līvānu mājām (pie Dārza ielas)
Plkst. 10:20 Raņķu pagasta Smilgu ciemā

2011.gada 11.jūnijā NĪKRĀCES PAGASTĀ
Plkst. 9:00 Dzeldā
Plkst. 9:45 Lēnās

2011.gada 18.jūnijā RUDBĀRŽU PAGASTĀ
Plkst. 9:00 Rudbāržos (atkritumu konteineru laukumā)

2011.gada 18.jūnijā SKRUNDAS PAGASTĀ
Plkst. 9:00 Saveniekos
Plkst..10:00 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām
Plkst. 10:45 Cieceres ciemā
Sīkākai informācijai, zvanīt Skrundas novada pašvaldībā pa T.63331154 Vilnim Grāvelim vai Antai Storķei.