Liepājā konference par universālo dizainu un sabiedrības integrāciju

Liepājā konference par universālo dizainu un sabiedrības integrāciju Ar konferenci „Universālais dizains – izaicinājums vai iespēja?” Liepājā 12. martā Kurzemes plānošanas reģions noslēdz divu gadu darbu projektā „My Response”.  Projekta mērķis ir bijis veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, un tas īstenots kopā ar septiņām Kurzemes pašvaldībām un piecām Lietuvas organizācijām. Konferencē Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, Liepājā, piedalīsies sociālo pakalpojumu sniedzēji, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji, esošie un topošie arhitekti un plānotāji u.c. interesenti no Latvijas un Lietuvas. „Projekta mērķis ir bijis šo divu gadu laikā parādīt universālo dizainu kā pieeju, ar kuras palīdzību padarīt ikdienas dzīves apstākļus ērtākus pēc iespējas lielākai iedzīvotāju grupai. Tas ne vienmēr prasa lielus līdzekļus un darbu, bet svaigu skatījumu uz ierastajām lietām. Ceram, ka šo Kurzemes plānošanas reģiona sākto darbu kā labu pieredzi pārņems kolēģi arī citos reģionos,” tā Kristiāns Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs. Projektā laikā izstrādātas divas apmācību programmas un vadīti semināri par cilvēku  ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām un viņu integrāciju sabiedrībā ar universālā dizaina palīdzību. 58 iestādēm Latvijā un 22 Lietuvā sniegtas konsultācijas universālā dizaina principu ieviešanai iestādēs. Liepājā, Ventspilī un Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados un Klaipēdā, Lietuvā, pilotēts pavadoņa-asistenta pakalpojums, kas arī turpmāk būs pieejams šajās pašvaldībās. Īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā) ir otrs jaunais, pilotētais sociālais pakalpojums, ko arī pēc projekta noslēguma iedzīvotājiem piedāvās Skrundas un Dundagas novados un Jonišķu pašvaldībā Lietuvā. Ventspilī, Liepājā, Klaipēdā, Jonišķos un Kuldīgas, Dundagas, Nīcas un Saldus novados veikti universālā dizaina pielāgojumi – izbūvēti lifti un pacēlāji, labiekārtotas pludmales, remontētas telpas, iegādāts specializēts aprīkojums vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Konferenci rīko Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.-2013. gadam projekta „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 26 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014. gada jūnijam. Projekta ”My Response” mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Vairāk informācijas par projektu un konferences programma internetā www.kurzemesregions.lv. Informāciju sagatavoja: Ilze Ārniece, projekta „My Reponse” Sabiedrisko attiecību speciāliste   GSM (+371) 29579488 ilze.arniece@kurzemesregions.lv