“Liepziediņa” bērni apmeklē bibliotēku un koncertē

“Liepziediņa” bērni apmeklē bibliotēku un koncertē Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" bērniem 25. un 26. februārī Skrundas bērnu bibliotēkā norisinājās M. Stārastes daiļradei veltīts pasākums, bet 4. martā viņi sniedza koncertu vairāk nekā 90 vecvecākiem.   M. Stārastei veltītais pasākums bērnu bibliotēkā 25. un 26. februārī Skrundas bērnudārza “Liepziediņš” bērniem bibliotēkā norisinājās tradicionālais pasākums, kas veltīts M. Stārastes daiļradei. Nākamie skolēni spēlēja Pasaku par burtu B no Burtu Ābeces, piecgadnieku 3. grupa – Pasaku par burtu E, betpiecgadnieku 6. grupa – Pasaku par rūķu dēlēnu Knīpuci. Četrgadnieku grupa rādīja fragmentus no Zīļuka. Bibliotekāres bija sagatavojušas attīstošās spēles  par burtiem un pasaku varoņiem. Pasākuma noslēgumā bērniem tika dots laiks iepazīties ar grāmatu klāstu un lasīt grāmatas pēc izvēles. Daļa “Liepziediņa” bērnu ir pilntiesīgi lasītāji bērnu bibliotēkā. Koncerts vecvecākiem 4. martā vairāk nekā 90 vecvecāku pulcējās uz tradicionālo koncertu bērnudārzā. Bija ieradušās arī divas vecvecmāmiņas. Bērni no visām sešām grupām bija sagatavojuši plašu koncertprogrammu: rotaļas ar dziedāšanu, ar bērnu instrumentu spēlēšanu, dziesmas, latviešu tautas dejas un pasaku dramatizējumus. Tika skandētas tautasdziesmas un veltījuma dzejoļi vecmāmiņām un vectētiņiem. Īpašas ovācijas tika veltītas vismazākajiem – trīsgadniekiem. Arī piecgadnieki izpelnījās sajūsmas aplausus, jo attēloja, kā mūsdienu omes un opji par spīti kauliem veciem un sāpēm plecos sporto un dejo. Gaitenī pie zāles vecvecākiem bija iespēja apskatīt mazbērnu māksliniecisko darbu izstādi.   Teksts un foto: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja