Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana

Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana No 24. līdz 27. februārim projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros deviņu projektā iesaistīto pilotpašvaldību (starp kurām ir arī Skrundas novada pašvaldība) pārstāvji, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji devās izpētes braucienā uz Poliju, kur, tiekoties gan ar Polijas pašvaldību, gan pašvaldību asociāciju pārstāvjiem, guva ieskatu poļu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, lai uzlabotu to darba efektivitāti dažādās jomās. Lai arī Latvijā izveidotu “mācīties salīdzinot” sistēmas modeli, pirmais solis ir izpētīt, kā šī sistēma darbojas Polijā, kā tika vākti dati, apkopoti, izdarīti secinājumi un pielietoti darbībā, piemēram, sastādot pašvaldības attīstības stratēģiju. Polijas pilsētā Poznaņā notika tikšanās ar Polijas Pilsētu asociācijas vadību, iepazīstināšana ar datubāzes darbību, sākot no tās izveidošanas un beidzot ar uzturēšanu. Poznaņas pilsētas domē bija iespēja iepazīties ar izsmeļošu prezentāciju par pilsētas attīstības stratēģiju, kura sastādīta, balstoties uz informāciju, kas iegūta no datubāzes. Savukārt Polijas Lauku pašvaldību asociācijā bija iespēja iepazīties ar labās pieredzes datubāzi, kas ir visiem interesentiem pieejama mājaslapa, kurā apkopota dažādu pašvaldību labā pieredze saistībā ar realizētajiem projektiem. Šajā mājaslapā ir arī iespēja iegūt gan sīku labās prakses aprakstu, gan dažādu dokumentāciju, lai varētu līdzīgu projektu realizēt kādā citā pašvaldībā. Polijā bija iespēja paviesoties Kutno, kas pazīstama kā rožu pilsēta un strauji attīstās, pateicoties apjomīgiem investīciju projektiem. Polijas pašvaldībās paralēli dažādu datu apkopošanai tika organizētas arī pašvaldību pieredzes apmaiņas grupas, konkrēti Kutno pašvaldība līdzdarbojās izglītības, kultūras un komunālo pakalpojumu pieredzes apmaiņas darba grupās, kas arī ļoti palīdzēja pareizi plānot pašvaldības attīstību, kā arī smelties iedvesmu jaunām idejām. Savukārt Varšavā tika apspriesti Polijas valdības un pašvaldību sadarbības instrumenti. Tikšanās laikā Polijas Infrastruktūras un attīstības ministrijā iepazināmies ar pašreizējo pieeju reģionālajai attīstībai Polijā, kā arī Latvijas delegācijai bija iespēja apmeklēt Nacionālo statistikas biroju un iepazīties ar Vietējo un reģionālo datubāzi, kur glabājas rūpīgi gadu gaitā vāktie dati par pašvaldībām. Vizītes noslēguma dienā Polijas pilsētā Sohačevā uzklausījām pieredzi par pieeju pašvaldības stratēģiskajā vadībā un pieredzes apmaiņas grupās, kā arī viesojāmies Sohačevas sociālajā dienestā. Pateicoties šim izpētes braucienam, projektā varēs sekmīgāk norisēt darbs pašvaldību sadarbības tīklos: pašvaldību stratēģiskās vadīšanas; pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā; pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīklā; pašvaldību izglītības un kultūras tīklā. Līdzīgs izpētes brauciens tiks organizēts uz Norvēģiju, jo uz šo valstu pieredzes tiks uzlabota arī Latvijas pašvaldību veiktspēja. Pieredzes izpētes braucienā piedalījās Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Ineses Boķis, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas analītiķis Austris Galindoms, Mālpils novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Valts Mihelsons, kā arī Valentīna Locāne un Jānis Bruņenieks no Valsts reģionālās attīstības aģentūras un LPS pārstāvji – priekšsēdis Andris Jaunsleinis, ģenerālsekretāre Mudīte Priede, projekta vadītāja un padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža un padomnieki Silvija Šimfa, Ināra Dundure, Lāsma Ūbele, Aino Salmiņš, Guntars Krasovskis un Ilze Mutjanko. Informācijas avots: LPS infolapa Nr. 8 (2014. gada 3.–9.marts)