Literārā pēcpusdiena Rudbāržos

Bērnu un jauniešu centrā notika literārā pēcpusdiena. Bērni kopā ar audzinātāju Antru Bikši lasīja bērnu žūrijas grāmatiņu ,,Panama``. Pārsteidzoši bija tas, ka bērni paši gribēja lasīt, nevis gaidīja, kad viņiem tiks lasīts priekšā. Pēc grāmatas lasīšanas visi tika cienāti ar liepziedu tēju un cepumiem. Bērni atzina,ka patīk šādas pēcpusdienas,j o tad viņi labāk apgūst lasīšanas prasmi,kā arī lieliski pavada savu brīvo laiku.