LLKC aicina apmeklēt 56 stundu mācības

LLKC aicina apmeklēt 56 stundu mācības Kuldīgas birojs aicina apmeklēt 56 stundu mācību programmu “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana". Programmā tiks apskatīti bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība, audzējamo kultūraugu un mājlopu sugu vispārējs raksturojums bioloģiskai lauksaimniecībai, kā arī, bioloģisko augkopības un lopkopības produktu kvalitātes nodrošināšana, pārstrāde un ražošanas plānošana. Mācības notiks Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov. Norises laiks no 15. februāra līdz 9. martam Dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalība mācībās bez maksas. Sīkāka informācija pa tālr. 29147935, e-pasts linda.dudina@llkc.lv Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD030816/V35. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.