LLKC organizē mācības lauksaimniekiem

LLKC organizē mācības lauksaimniekiem Mācību kurss "Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma" norisināsies 2 dienas, 4. decembrī Kuldīgā, 1905. gada ielā 10, un 5. decembrī SIA "Upeskalni AB" un ZS "Laivenieki" Padures pagastā.
Datums Norises vieta Mācību tematika Mācību sākums (plkst.) Mācību noslēgums (plkst.) Mācību stundu skaits Lektora vārds, uzvārds
Teorētiskās nodarbības Praktiskās nodarbības
1.diena 04.12.2017   1905. gada iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov. Lauksaimniecības darbības izraisītais piesārņojums, to ierobežošanas pasākumi 10:00 11:30 2   Daiga Mellere
  1.diena 04.12.2017 1905. gada iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov. Kultūraugu dažādošana, zaļās platības, to veidi (buferjoslas, rugaines, papuves, laukmales, daudzgadīgās zāles tīrumos), ierīkošana un apsaimniekošana 11:30 13:00 2   Daiga Mellere
    Pusdienas 13:00 13:30      
  1.diena 04.12.2017 1905. gada iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov. Sējumu struktūra, augsnes agroķīmiskā izpēte, mēslošanas un augu aizsardzības plānošana. 13:30 16:30 4   Daiga Mellere
 
  2.diena 05.12.2017 SIA Upeskalni AB, Padures pagasts, Kuldīgas nov. Pasākumu plāna izstrāde ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma saimniecībā. 10:00 13:00   4 Daiga Mellere
    Pusdienas 13:00 13:30      
  2.diena 05.12.2017 ZS „Laivenieki”, Padures pagasts, Kuldīgas nov. Pasākumu plāna izstrāde ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma saimniecībā. 13:30 16:30   4 Daiga Mellere
        Kopā: 8 8  
16  

Informāciju sagatavoja: Anita Miķelsone, Skrundas novada lauku attīstības konsultante  Tālr. 63350464; 26213462