LM aicina informēt par senioriem veltītiem pasākumiem oktobrī

LM aicina informēt par senioriem veltītiem pasākumiem oktobrī Labklājības ministrija (LM), sagaidot Starptautisko Veco ļaužu dienu, aicina senioru organizācijas un citus aktivitāšu rīkotājus informēt sabiedrību par savām oktobrī plānotajām iniciatīvām. Visā pasaulē Starptautisko Veco ļaužu dienu atzīmē 1.oktobrī. Īpaša nozīme šai dienai piešķirta šī Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ietvaros. Šogad, atzīmējot Veco ļaužu dienu, Eiropas Komisija aicina valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas uzmanību pievērst tam ieguldījumam, ko seniori paveic, darbojoties brīvprātīgi.

Lai visā Eiropā arī citi uzzinātu par daudzajām un dažādajām aktivitātēm, piemēram, brīvprātīgo izstādēm-tirdziņiem, vietējās sabiedrības vai domubiedru grupu sarīkojumiem, jauniešu brīvprātīgo aicinājumu vecāka gadagājuma ļaudīm pievienoties viņu pasākumiem utt., ikviens ir aicināts piedāvāt savas idejas un iniciatīvas.

Par oktobrī iecerētajām aktivitātēm aicinām informēt sabiedrību visā Eiropā, paziņojot komunikāciju aģentūrai, kas ir atbildīga par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012). LM aicina sūtīt e-pasta vēstules ar īsu plānotā pasākuma aprakstu uz adresi euseniorforceday@paueducation.com.

Aprakstā ir jāiekļauj organizācijas nosaukums, kas īsteno iniciatīvu, īss plānotā pasākuma apraksts, laiks un vieta, norādot valsti un apdzīvotu vietu, kurā pasākums notiks. Tāpat aicinām norādīt interneta vietni, kurā iespējams uzzināt vairāk par plānoto pasākumu un tā rīkotājiem, organizācijas kontaktpersonu un saziņas iespējas.

Iesūtītās iniciatīvas Eiropas gada komunikācijas aģentūra publicēs oficiālajā interneta vietnē. Sīkāk par šo ideju iespējams lasīt: http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=lv&catId=970&newsId=1615&furtherNews=yes.

Atgādinām, ka Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ieviešanai Latvija ir izvirzījusi četras prioritātes: starppaaudžu sadarbības veicināšana, senioru vērtības celšana sabiedrībā, vecuma diskriminācijas darba tirgū mazināšana, kā arī aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana.
Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste,
67021666, 26134505, zane.brivmane@lm.gov.lv