LPS plāno pieņemt oficiālo viedokli par jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli

LPS plāno pieņemt oficiālo viedokli par jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli Latvijas Pašvaldību savienība speciāli sasauktā Domes sēdē trešdien, 22. aprīlī plkst. 10.00 plāno diskutēt un vienoties par oficiālo viedokli par jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, kas jau ir iesniegts izskatīšanai Saeimā. Lai sagatavotos domes sēdei un veiktu Finanšu ministrijas piedāvājuma izvērtējumu, LPS eksperti veikuši rūpīgus aprēķinus, salīdzinot pašvaldību finansējumu pie esošā modeļa un iespējamām izmaiņām, ja tiks pieņemta jaunā kārtība. Finanšu ministrijas izstrādātais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis paredz no esošā atšķirīgus izlīdzināšanas principus, tādēļ modeļa maiņa radīs lielākas vai mazākas izmaiņas pašvaldību ieņēmumos. Salīdzinot Finanšu ministrijas pašvaldībām izsūtīto provizorisko pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2016. gadam (bez pārejas perioda) ar 2015. gada aprēķinu (spēkā esošo), lielākais izlīdzināto ieņēmumu samazinājums vērojams Garkalnes novadam – par 967 tūkst. euro (par 12%), Viļānu novadam – par 334 tūkst. euro (par 9,1%), Babītes novadam – par 721 tūkst. euro (par 8,1%), Aglonas novadam – par 179 tūkst. euro (par 8%), Zilupes novadam – par 151 tūkst. euro (par 7,9%), Krāslavas novadam – par 763 tūkst. euro (par 7,7%), Vārkavas novadam – par 81 tūkst. euro (par 6,7%), Varakļānu novadam – par 131 tūkst. euro (par 6,4%), Daugavpils novadam – par 885 tūkst. euro (par 6,3%), Riebiņu novadam – par 190 tūkst. euro (par 6%) un Rēzeknes novadam – par 1 milj. euro (par 6%). Jāuzsver, ka 98% no Latgales novadiem vērojams vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas samazinājums. Savukārt lielākais izlīdzināto ieņēmumu pieaugums prognozēts Jēkabpils pilsētai – par 1,9 milj. euro (par 15,1%), Ķeguma novadam – par 456 tūkst. euro (par 13,8%), Ventspils novadam – par 1 milj. euro (par 13,7%), Liepājas pilsētai – par 5,5 milj. euro (par 13,7%), Rucavas novadam – par 130 tūkst. euro (par 12,5%), Nīcas novadam – par 231 tūkst. euro (11,3%), Krimuldas novadam – par 324 tūkst. euro (par 10,6%), Naukšēnu novadam – par 115 tūkst. euro (9,9%), Pāvilostas novadam – par 165 tūkst. euro (par 9,9%) un Beverīnas novadam – par 172 tūkst. euro (par 9%). Finanšu ministrija paredz nodrošināt, ka jaunās pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas ieviešanas pirmajā gadā nevienai pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi nebūs mazāki kā iepriekšējā gadā, taču šāds speciāls risinājums ir plānots tikai kā vienreizējs. Ilgtermiņā izlīdzināšanas modeļu maiņas rezultātā radušās negatīvās sekas pašvaldībām nav paredzēts kompensēt. Jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis sagatavots saskaņā ar Valdības rīcības plānā doto uzdevumu izstrādāt jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, kas nodrošinās līdzsvarotu, reģionāli sabalansētu resursu pieejamību visām pašvaldībām. Informāciju sagatavoja: Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Tālrunis: 29272365, maija.petermane@lps.lv