LU pārņemtās RPIVA studiju programmas turpina darbu

LU pārņemtās RPIVA studiju programmas turpina darbu No 3. jūlija  līdz 30. augustam notiek uzņemšana Latvijas Universitātē (LU) pārņemtajās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studiju programmās 2017./2018. studiju gadam. Tāpat kā līdz šim, studijas LU pārņemtajās RPIVA studiju programmās ir iespēja studēt Latvijas Universitātē tuvāk mājām - Rīgā un filiālēs Latvijas novados, t.sk. Kuldīgā. Studiju programmas piedāvā iespējas iegūt augstāko profesionālo izglītību pedagoģijas, vadības un uzņēmējdarbības jomās, sākot no pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmām līdz maģistra studiju programmām: pirmsskolas izglītības skolotāja, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt 1 priekšmetu  pamatskolā, svešvalodu skolotāja (angļu, krievu, latviešu), personāla speciālista, mārketinga un tirdzniecības speciālista, komercdarbības speciālista, uzņēmuma un iestāžu vadītāja specialitātēs. Šogad aktīva interese ir arī par maģistrantūras programmām- gan organizācijas vadībā, gan pedagoģijā, kura ir jauna un tikko akreditēta ar vairākām specializācijām. Vienlaicīgi ar maģistra grādu var iegūt vienu no kvalifikācijām: skolotājs logopēds, pirmsskolas izglītības skolotājs, svešvalodu skolotājs(krievu,angļu,latviešu), pamatizglītības skolotājs. Mācībspēkiem ir bagāta praktiskā darba pieredze – viņi ir skolu vadītāji, metodiķi, izglītības un zinātnes eksperti, mācību grāmatu un metodisko līdzekļu autori. Uzņemšanā šajās programmās šogad tiek saglabātas līdzšinējās RPIVA studiju maksas, kā arī visi studiju procesa nosacījumi. Visiem esošajiem un šogad uzņemtajiem studentiem tiks saglabāti studiju līguma nosacījumi līdz studiju programmas realizācijas beigām. Šobrīd LU Kuldīgas filiālē aktīvi komplektējas grupa mūžizglītības programmā “Pedagoģiskās darbības pamati (B) 72 stundu apjomā. Mērķauditorija: personas, kuriem ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē (bez pedagoga kvalifikācijas), lai varētu iegūt tiesības veikt pedagoģisko darbību(MK Nr.662 )Mācības notiks no augusta līdz oktobrim, sestdienās. Kontaktinformācija: tālr.26437524; e-pasts:kuldiga@rpiva.lv Studijas Latvijas Universitātē – tavu panākumu atslēga!