Mācīsies, kā palīdzēt ģimenēm

Mācīsies, kā palīdzēt ģimenēm Ir sācies projekts, kura laikā sagatavos jaunus sociālā pakalpojuma sniedzējus – ģimenes asistentus. Ievadseminārā, kurā iepazīstināja ar projektu, Saldus novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests direktore Ina Behmane informēja, ka lielā konkurencē atbalstu guvis Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiāli atbalstīts projekts Inovatīvs pakalpojums — ģimenes asistents. Šajā programmā projektu pieteikumus varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, un to izdarīja arī māmiņu klubs Pogas no Šķēdes. Projekta partneri ir Saldus novada un Skrundas novada Sociālie dienesti un biedrības Kopā Kabilei un Iespēju skola. Projekta kopējais budžets ir 38 444 Ls, no kuriem programma finansē 34 600 Ls, pārējais ir pašvaldību līdzfinansējums. Šī gada līdzfinansējuma daļu nodrošina Saldus novada pašvaldība, nākamgad to darīs Skrundas novada pašvaldība. Projekts sākās šogad 1. novembrī un ilgs līdz 2015. gada 30. oktobrim. Tā laikā sagatavos 37 ģimeņu asistentus, tajā skaitā 22 — Saldus novadā. Daila Medne, Pogu pārstāve, nedaudz izstāstīja par to, kādēļ pirms gandrīz pieciem gadiem aktīvas Šķēdē dzīvojošas māmiņas dibināja biedrību un kas šajā laikā paveikts. Šis būs Pogu lielākais projekts. Projektu prezentēja Saldus Sociālā dienesta vadītāja I. Behmane. Pirmais darbs ir ģimenes asistentu apmācību 40 stundu programmas izstrāde. Apmācību grupas būs gan Saldus novadā, gan Skrundā. Daļēji jau veikta ģimenes asistentu atlase, taču šīm apmācībām var vēl pieteikties. Asistentam nav īpašu prasību, taču jārēķinās, ka galvenais būs komunicēt ar ģimenēm, tādēļ, pirms pieteikties, vispirms jāsaprot, vai cilvēks to grib un var izdarīt. Projektā paredzēts arī ģimeņu apmeklējums. Projekta laikā tas būs brīvprātīgs darbs, kad asistenti dosies pie sociālā riska ģimenēm ar galvenokārt pirmsskolas vecuma bērniem, kam nepieciešama palīdzība. Tās nav tikai tā saucamās nelabvēlīgās ģimenes. Katram var pienākt brīdis, kad pēc pārciestām bēdām, nelaimēm, krīzes vai citām neikdienišķām situācijām cilvēki vairs netiek galā ar it kā pašsaprotamiem jautājumiem. Apmācīts ģimenes asistents pratīs palīdzēt ar padomu, praktiskiem ieteikumiem. “Pamatideja — asistents kļūst par ģimenes draugu, uzticības personu. Viņš ģimeni neapmeklēs kā sociālais darbinieks, kam par apmeklējumu jāraksta apsekošanas akts. Taču asistentam arī mācīs, kā rīkoties, lai ģimene viņam pašam nekļūst par apgrūtinājumu,” skaidro I. Behmane. Viņa arī norāda, ka pēc projekta beigām apmācītie ģimenes asistenti varētu kļūt par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, no kuriem Sociālais dienests pērk šo pakalpojumu. Atbalsta personas, un tādas būs arī ģimeņu asistenti, paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Vēl projekta laikā tiks rīkotas dienas nometnes, kurās piedalīsies gan ģimeņu asistenti, gan konkrētas ģimenes. Ar nometņu dalībniekiem strādās sociālie darbinieki un radošo darbnīcu vadītāji, būs arī psihologu lekcijas. Pavisam plānotas 182 dienas nometnes. Programma arī paredz ģimeņu asistentiem individuālas konsultācijas pie psihologa. Biedrības Iespēju skola pārstāve Sandra Freimane, bijusī jaunlutriņniece, stāstīja par biedrības jau veiktu pētījumu, lai noskaidrotu, kādas varētu būt asistentu un sociālā riska ģimeņu sadarbības formas. “Vispirms meklējām piemērus Latvijā, kur kas līdzīgs jau bijis, tad uzrunājām Saldus novada ģimenes, lai saprastu, kādas ir svarīgākās tēmas, kuras ģimeņu asistentiem vajadzētu apgūt,” teica S. Freimane. “Ir būtiski novērtēt ģimeņu attieksmi pret asistenta pakalpojumu un saprast, kā motivēt ģimenes šo pakalpojumu pieņemt, jo ne katras durvis atvērsies. Aptaujātās ģimenes norādīja, ka par asistentu var būt gan ļoti liela interese, gan pavisam noraidoša.” Viņa arī norādīja problēmas, kuru atrisināšana būtu svarīga pašām sociālā riska ģimenēm — atkarības, vardarbība, neprasme plānot finanses, maz attīstītas pašaprūpes prasmes, pazemināts pašnovērtējums, neticība savām spējām, maz zināšanu par ģimenes konfliktu risināšanas metodēm un citas. Ņemot vērā pētījumu, asistentu apmācības tēmas varētu būt par bērnu attīstību un audzināšanu, saskarsmes un dzīves prasmēm, emocijām (stress un tā pārvarēšana u.c.), finanšu un laika plānošanu, socializāciju (iespējām iesaistīties aktivitātēs ārpus ģimenes), pašvērtējumu, atkarībām (pazīmes, palīdzības iespējas, līdzatkarība utml.) un citas. Pirmās mācības asistentiem sāksies februārī, bet dienas nometnes — vasarā. PARAKSTA DOKUMENTUS. Pēc ievadsemināra projektā iesaistītie parakstīja partnerības līgumu. To dara arī biedrības Iespēju skola pārstāve Sandra Freimane (no labās) un Skrundas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola. Informācijas avots: http://www.sz.lv Teksts: Silva Kleinberga Foto: Uldis Pūce