Mainīts SEB bankas izbraukumu grafiks

Mainīts SEB bankas izbraukumu grafiks Sākot ar 2013.gada novembri, tiek mainīts SEB bankas izbraukuma vizī šu grafiks Skrundā. Turpmāk klientiem SEB bankas konsultācijas būs pieejamas 1 reizi mēnesī.
Izbraukuma vizīšu grafiks nākamajiem 3 mēnešiem:
25.novembrī, 9.decembrī, 2014.gada 27.janvārī. Pieņemšanas laiks minētajās dienās no 9.00 - 12.00.