Mājražotāji plāno sadarboties

Mājražotāji plāno sadarboties Skrundas novada pašvaldība, atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumam, 25. februārī uz sanāksmi aicināja Skrundas novada amatniekus, mājražotājus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Tikšanās mērķis bija apzināt tos, kas šajā jomā aktīvi darbojas, un noskaidrot viņu vajadzības un vēlmes darbības sekmēšanai, kā arī pārrunātu sadarbības iespējas. Šādas tikšanās tika rīkotas arī agrāk, bet iedzīvotāju aktivitāte bija diezgan zema. Par patīkamu pārsteigumu sanāksmes rīkotājiem šoreiz tajā piedalījās 20 dalībnieku – seši mājražotāji, septiņi amatnieki, trīs nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī pašvaldības pārstāvji. Kalējs, kolekcionārs, tamborētājas, adītājas, ādas izstrādājumu darinātāja, keramiķi, vīndari, ogu un dārzeņu audzētāji, pirtniece, cepumu un kūku cepēja, biteniece, floriste – tik raibs bija sanākušo pulks. Atsevišķi amatnieki pašvaldībai bija jau zināmi, bet ar dažiem šī bija pirmā iepazīšanās. Laimonis Spēks uz tikšanos līdzi bija paņēmis savu darbu fotogrāfijas – pašreizējā viņa aizraušanās ir darbs ar metālu. „Man patīk, kad tas ir sarkans un karsts, tad to ir ļoti patīkami veidot,” stāstīja kalējs. Priecēja, ka vairums aktīvo iedzīvotāju savu saimnieciskās darbības veidu ir reģistrējuši, bet bija arī tādi, kas tikai grasās to darīt. No savu vaļasprieku reģistrēšanas par saimniecisko darbību iedzīvotājus visvairāk attur birokrātija, neziņa un bailes no institūciju represīvām darbībām, minot tādas valsts institūcijas kā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un Valsts ieņēmuma dienests (VID). Lai kliedētu neziņu un veicinātu saziņu starp iestādēm un iedzīvotājiem, nākamajā sanāksmē marta vidū piedalīties ir uzaicināti PVD un VID pārstāvji, lai sniegtu informāciju par normatīvo aktu prasībām attiecībā uz mājražotājiem un amatniekiem. Tikšanās datums un laiks tiks precizēts, kad tiks saņemtas oficiālas atbildes no institūcijām par pārstāvju dalību nākamajā tikšanās reizē. Kā vērtīga un praktiska pieredzes apmaiņa plānota arī tikšanās ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Kuldīgas labumi” pārstāvjiem, lai pārrunātu to, kā tiek organizēta sadarbība starp mājražotājiem un amatniekiem un saimnieciskās darbības, kā arī novada vietējo produktu un to darinātāju atpazīstamības veicināšana. Pirmais lielais kopīgais darbs būtu gatavošanās Skrundas svētkiem maija otrās nedēļas nogalē. Šis būs otrais mēģinājums svētku laikā celt godā Skrundas novadā ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus. „Nedrīkst pieļaut “ķīniešu preču” tirgošanu pilsētas centrā – tam ir paredzēts tirgus laukums. Svētku laikā gods vispirms ir jāizrāda Skrundas un novada precēm un pakalpojumiem, tad – precēm un pakalpojumi no pārējās Latvijas,” iesaka iedzīvotāji. Kā vienu no tūlītējiem atbalsta veidiem, ko pašvaldība var sniegt, ir informācijas izplatīšana par Skrundas novada iedzīvotāju ražojumiem un sniegtajiem pakalpojumiem Skrundas novada pašvaldības mājas lapā. Šajā tikšanās reizē lielāka uzmanība tika veltīta amatniekiem un mājražotājiem, bet nenoliedzama vērtība teritorijas attīstībā ir aktīvās nevalstiskās organizācijas. Organizāciju pārstāves pastāstīja par pieredzi projektu rakstīšanā un to realizēšanā, norādot uz gatavību nepieciešamības gadījumā sniegt padomu un aicinot uz sadarbību – sadarbojoties, var paveikt daudz vairāk un labāk! Uz nākamo tikšanos aicinām arī tos Skrundas novada iedzīvotājus, kuri šoreiz nevarēja ierasties. Skrundas televīzijas sagatavoto sižetu var noskatīties ŠEIT. Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja