Mājup ar medaļām

Mājup ar medaļām 28. februārī Skrundas novada sportisti piedalījās Kuldīgas novada 6. Ziemas sporta spēlēs. Lai arī dalībnieku pulciņš bija neliels, skrundenieki mājup devās ar medaļām.   Nēme Tāramē un Biruta Leikarte – katrs ieguva 3. vietu individuālajā vērtējumā novusā un 3. vietu komandu vērtējumā.
Jana Linde izcīnīja 1. vietu galda tenisā sievietēm un kopā ar Uģi Jansonu – 2. vietu komandu vērtējumā.
Paldies visiem sportistiem par piedalīšanos un Skrundas sportiskā tēla spodrināšanu!
Teksts un foto: Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta darba organizatore