"Mārtiņdienas lustes" Raņķos

Nedēļu, kurā iekrīt 10. novembris, dēvē par Mārtiņa nedēļu, tādējādi Raņķos "Mārtiņdienas lustes" tika organizētas jau 6. novembrī. Vispirms Raņķu pagasta kultūras un sporta darba organizatore Aija Zeme un Raņķu bērnudārza audzinātāja Anita Andersone svinīgi atklāja projekta ”Darīsim paši” ietvaros veidotās nojumes pirmo kārtu. Nojumes izveides iniciatore Anita Andersone klātesošajiem pastāstīja, ka nojume tiek būvēta kā vismazākajiem, lai, rotaļājoties ārā, būtu, kur patverties no lietus, vēja un saules stariem, tā pieaugušajiem pasākumiem un atpūtai, kā arī pateicās visiem, kas piedalās nojumes tapšanā. Raņķeniekus sveikt bija ieradušies arī Skrundas novada pašvaldības pārstāvji izpilddirektors Guntis Putniņš un apmeklētāju centra speciāliste Rudīte Kronlaka, paužot pārliecību, ka topošā nojume ir izdevies projekts un labs pagasta iedzīvotāju iniciatīvas piemērs, kā arī aicinot Raņķu iedzīvotājus arī turpmāk gan ar idejām, gan ar darbiem aktīvi iesaistīties pagasta vides labiekārtošanā. Pēc tam ”Mārtiņdienas lustes” turpinājās Raņķu pasākumu zālē, kur tās ieskandināja un ierībināja Raņķu folkloras kopa. Svinīgajam pasākumam īpaši gatavojušies bija arī Raņķu bērnudārza bērni, kuri klātesošos priecēja ar dejām un dziesmām. Rotaļu iešanā, mīklu minēšanā un tirgošanās Mārtiņdienas tirdziņā iesaistījās visi, apliecinot, ka Raņķos prot sirsnīgi svinēt svētkus un godāt tradīcijas. Teksts: Didzis Strazdiņš Foto: Sandris Kuzmickis