Marts un aprīlis Jaunmuižas pamatskolā

Marts un aprīlis Jaunmuižas pamatskolā Jaunmuižas pamatskolas skolēni martā un aprīlī piedalījušies olimpiādēs, sacensībās, popmūzikas festivālā, Dejas dienā, projektu nedēļā, Lielajā Talkā, kā arī iepazinušies ar ornitologa profesiju un svinējuši Lieldienas.   Martā Jaunmuižas pamatskolas skolēni piedalījās dažādās olimpiādēs, tautas bumbas sacensībās, kā arī pirmsskolas vecuma bērni piedalījās sadziedāšanās pasākumā Skrundas PII ”Liepziediņš”. 28. martā skolotāja Baiba Meļķe iepazīstināja skolēnus ar ornitologa profesiju, pastāstot par to, kā tiek novēroti un apgredzenoti gājputni. Bija iespēja uzzināt arī citu informāciju, kas saistīta ar ornitoloģiju. 11. aprīlī skolotāja Lāsma Freimane kopā ar dziedošajām meitenēm Paulu Vīķi un Anhelu Bergmani piedalījās novada popmūzikas festivālā ”Es dziedu tā”. No 14. aprīļa līdz 17. aprīlim notika projektu nedēļa ”Mans novads, mans pagasts”, ko koordinēja skolotāja Evita Dureika. Projektu nedēļas uzdevumi bija iepazīties un apkopot informāciju, izveidot stendus par Jaunmuižas ciema ievērojamākajiem cilvēkiem, vietām, vēsturiskiem notikumiem. Nedēļas noslēgumā skolēni prezentēja paveikto, piedalījās orientēšanās sacensībās ”Vai Tu pazīsti savu ciemu?”  22. aprīlī skolotājas Diānas Arājumas vadībā tika svinētas trešās Lieldienas ar olu izstādi, tautasdziesmu skandēšanu, mīklu minēšanu un olu ripināšanu. 25. aprīlī skolēni kopā ar skolas darbiniekiem Lielās talkas ietvaros vāca atkritumus ap Jaunmuižas autobusu pieturu, kā arī labiekārtoja skolas apkārtni. Noslēgumā visi kopā mielojās ar ceptām desiņām. 29. aprīlis bija starptautiskā Dejas diena. Zibakcijas ietvaros skolotājas Kristas Dēvitas vadībā visi apguva deju ”Ledus laikmeta kontinentālā deja”. Teksts un foto: Inga Rence-Remte, Jaunmuižas pamatskolas direktore