"Maz zināmais Oskars Kalpaks"

2014. gada 26. aprīlī Latvijas Kara muzeja filiāles ”O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes"” vadītājs Roberts Sipenieks bija ielūdzis Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēnus un skolotāju Maiju Ancīti viesos muzejā, lai piedalītos sarīkojumā ”Maz zināmais Oskars Kalpaks”, kur skolēni lasīja patriotisku dzeju un muzicēja. Pēc R. Sipenieka, Kara muzeja direktores Aijas Fleijas, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora Dzintara Strauta,  viena no piemiņas vietas atjaunotājiem – Oskara  Grīga un citu atbraukušo uzrunām skolēni kopā ar sarīkojuma dalībniekiem muzeja pagalmā iestādīja jasmīna krūmu. Pavisam nesen vēsturniekiem atklājies fakts, ka Oskaram Kalpakam vismīļākie ir bijuši smaržīgie jasmīna ziedi. Līdz šim daudziem bija zināms priedes tēls, pie kuras Kalpaks tika nāvīgi ievainots Airītēs. Aija Fleija izteica pasākuma jēgu ar šādiem vārdiem: „Šodien Airītēs mēs sākam veidot jaunu ar Kalpaku saistītu tēlu – ziedošu jasmīnu”. Noslēgumā viesi muzeja telpās tika pacienāti ar jasmīna tēju un cepumiem, skolēni saņēma muzeja vadītāja pateicības balvas – grāmatas par Oskaru Kalpaku un latviešu strēlniekiem. Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dzintars Strauts