Medaļas mācību priekšmetu olimpiādēs

Medaļas mācību priekšmetu olimpiādēs Annija Kliemane, bioloģijas 38. valsts olimpiādē 9. klašu grupā iegūstot 1. vietu, ar vēl vienu medaļu papildinājusi Skrundas vidusskolas mācību sasniegumu sarakstu.   Atskatoties skolas vēsturē, skolēni medaļas izcīnījuši arī iepriekšējos mācību gados. 1984./1985. m.g. Valdis Pakulis (10. kl.) matemātikas 35. valsts olimpiādē ieguva 1. vietu (skolotāja Elga Benefelde). Valdim interesēja ne tikai matemātika. Viņš beidza arī Skrundas mūzikas skolas pūšamo instrumentu klasi, dejoja tautas dejas un spēlēja šahu. Valdi raksturo moto: ”Ja kaut kas padodas grūti, tad tas jo vairāk dod iemeslu, lai to izdarītu.” 30 gadus atpakaļ – 1985./1986. m.g. bioloģijas 8. valsts olimpiādē Mārcis Oliņš (10. kl.) ieguva 1. vietu (skolotāja Ārija Oliņa). Toreiz uz olimpiādi līdzi bija jāņem pētnieciskais darbs. Mārcis pētīja bioloģijas mācīšanu Skrundas skolā. 1994./1995. m.g. mājturības 2. valsts olimpiādē Zane Ēķe (tagad Eglīte) ieguva 3. vietu (skolotāja Aiva Čehoviča). Zane pēc Liepājas Pedagoģiskās Akadēmijas absolvēšanas strādāja Skrundas 1. vidusskolā par vizuālās mākslas un mājturības skolotāju (2001.-2009.), pašreiz – Skrundas novada pašvaldībā par attīstības nodaļas vadītāju. 2004./2005. m.g. bioloģijas 27. valsts olimpiādē piedalījās Alise Birnbauma (9. kl.) un ieguva 3. vietu (skolotāja Ārija Oliņa). Alisi interesēja ne tikai pārvērtības dabā, bet arī angļu valoda un matemātika. 2005./2006. m.g. mājturības 13. valsts olimpiādē Madara Ļaudaka (11. kl.) izcīnīja 3. vietu. Viņai patika adīt, tamborēt veidot dažādas skices, tehnikas, un šajās nodarbēs viņu sekmīgi virzīja mājturības skolotāja Aiva Čehoviča. Madaru interesēja literatūra, vēsture, valodas, tautas tērpu vēsture un mūzika. Iepriekšējā mācību gadā (2014./2015.) Vides projektu 20. valsts olimpiādē Gunta Lankovska (9. kl.) ar darbu “Zaļās baterijas” ieguva 2. vietu (darba vadītāja Inese Pickaine). Gunta piedalījās arī Latvenergo konkursā “Experiments” skolas komandas sastāvā, kura valstī izcīnīja 2. vietu. 2015./2016. m.g. mūs patīkami pārsteidza Annija Kliemane, kura bioloģijas 38. valsts olimpiādē 9. klašu grupā ieguva 1. vietu, Skrundas vidusskolas mācību sasniegumu sarakstu papildinot ar vēl vienu medaļu. Šie sasniegumi ir Annijas regulāra mācību darba, bioloģijas skolotājas Aivas Čehovičas un vecāku atbalsta rezultāts. Annijai patīk ne tikai daba, ko viņa arī labprāt fotografē, bet arī vēsture, ķīmija un īpaši mūzika. Arī Annija piedalījās Latvenergo konkursā “Experiments” skolas komandas sastāvā, valstī izcīnot 2. vietu. Mācību sasniegumi arī ikdienā ir skolēnu darba rezultāts, ko tālāk pilnveidot palīdz skolotāji un atbalsta vecāki. Lai visiem veicas kopējā darbā! Teksts: Daina Ļaudaka, direktora vietniece izglītības jautājumos
Foto no Skrundas vidusskolas arhīva