Meistarklase Nīkrāces pamatskolā kopā ar Igurdu Baņķi

Meistarklase Nīkrāces pamatskolā kopā ar Igurdu Baņķi 12. janvāris Nīkrāces pamatskolas 5.–9. klašu skolēniem bija citāds. Skolā viesojās īpašs viesis – Igurds Baņķis. Cilvēks – Latvijas patriots, radoša, interesanta personība, skolotājs, kurš Valdemārpilī izveidojis privātu skolu “Zeļļi”, kurā māca skolēniem ne tikai amatu, bet arī ievada dažādās dzīves gudrībās. Skolotāja vadībā notika meistarklases veidošanā. Kāpēc? Jau pagājušajā gadā skolā notika konkurss par Sprīdīša tēmu. Skolēni rakstīja radošos darbus par to, kāpēc Sprīdītis atgriežas mājās, kādēļ Nīkrāce ir labākā vieta uz zemes.  Bērni zīmēja skices, kāds varētu izskatīties Sprīdītis. I. Baņķa rosināti un ieklausoties stāstījumā, kā labāk atveidot tēlu, bērni radoši strādāja, līdz viens otram līdzās rindojās pašu veidotie darbi.  Turpinājumā taps makets – Sprīdītis, kurš nākotnē pie Nīkrāces pamatskolas atgādinās, ka tikai ar darbu un neatlaidību dzīve iespējams sasniegt mērķi un visskaistākā vieta pasaulē ir Latvija. Teksts: Maiga Rolava, vizuālās mākslas skolotāja Foto: Svetlana Rudzīte