Meža ekspedīcija

Meža ekspedīcija Nīkrāces pamatskolas 7. un 8. klases skolēni piedalījās Meža ekspedīcijā. Ekspedīcijas laikā skolēnu uzdevums bija atklāt, kas, kā un kāpēc tiek darīts Latvijas valsts apsaimniekotajos mežos (LVM), kā arī noskaidrot atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, cik ilgi aug koks un kas notiek ar to, kad tas neaug. Skolēniem bija iespēja iepazīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tika iets gan pa meža takām, gan jaunaudzēm, gan stigām un pāri grāvjiem. Pats jaukākais ir tas, ka varēja praktiski iepazīt meža daudzveidību un meža apsaimniekošanas ciklu, sākot no jaunaudzes līdz pieaugušam mežam. Skolēni pārbaudīja teorētiskās zināšanas, izzinot, kur ikdienā izmanto koksni, un noskaidroja, ka gandrīz ikvienā lietā (arī zobu pastā, aspirīnā, burbuļos utt.) tā ir, kā arī mācījās atpazīt koku sēklas, meža dzīvnieku pēdas (šajā uzdevumā mežzinis uzslavēja, ka skolēni dzīvnieku pēdas atpazīst ļoti labi). Skolēni iepazinās ar noteikumiem mežā, kuri ir jāievēro, ja redz izliktas zīmes. Tika parādīts meža strādnieka apģērbs un apavi, kuri izveidoti tā, lai strādnieks negūtu traumas zāģējot. Skolēni uzzināja arī daudz jauna un atbildes uz šādiem jautājumiem: kas kopīgs Formulai 1 un mežam, vai zaudētājs vienmēr ir zaudētājs, vai mežs ir jāatjauno un kā to dara, kāpēc ir nepieciešams izcirtums. Bija arī iespēja apskatīt, kā izskatās vieta mežā, kur ir bijis ugunsgrēks, kādi izskatās koki, kuri ir deguši. Visizturīgākās ir priedes, jo tām ir bieza miza. Lielākais prieks par to, ka bija daudz praktiskas darbošanās – ar mežinieku palīdzību varēja iestādīt savu priedīti, ikvienam iemācīja, kā dažādos veidos uzzināt priedes vecumu, bija iespēja pašiem nozāģēt kokus, kas traucē citiem augt, un ļoti daudz ko citu. Nobeigumā varēja sasildīties pie ugunskura, izrunāt redzēto un iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par mežu, koksni, meža tehniku. Liels paldies LVM Dienvidkurzemes meža speciālistiem par skaisti pavadīto dienu un iegūtajām zināšanām, kuras noderēs tālākajā darbā.
  
  Teksts un foto: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskolas skolotāja